Vilka effekter har covid-19-krisen på städerna 2030? I samarbete med ett tjugotal experter från olika områden har Leonard, VINCI-koncernens innovations- och framtidsplattform, identifierat fyra olika scenarier för analys av urbana möjligheter: ”Samarbeten för en lokal ekonomisk återhämtning”, ”Utflyttning från städerna till följd av ekonomisk stagnation”, ”Territoriella sprickor ger upphov till solidariska medborgarinitiativ” och ”Stegrande utveckling i storstäderna”.

Mot bakgrund av ett individualistiskt fokus, stadsflykt, ökande ojämlikheter, territoriella sprickor och sociala spänningar men även nya samarbeten, utveckling av korta leveranskedjor, ett uppsving av lokala ekonomier och solidariska medborgarinitiativ har våra städer tio år på sig att utforma sina nya konturer och skepnader.

 

 

15/11/2021

Vill du veta mer:
https://leonard.vinci.com

Upptäck mer