Den bioteknik som används inom byggnation är mycket lovande, säger professor Martyn Date Robertson som leder ett forskningsnätverk på området. Byggnader som konstrueras med införlivande av naturliga biologiska processer skulle i likhet med levande varelser kunna växa, leva, andas och till och med reproducera sig. Ett av forskningsområdena består i att utnyttja en egenskap som man finner hos svampar, mycel, som redan gör det möjligt att tillverka högpresterande material. Med denna kan man skapa en struktur där mycelet delvis förblir levande och kan utvecklas och till och med reparera sig själv.

Exempel på olika spår som forskarna undersöker är möjligheten att ”läka” betong som försvagats av vatteninfiltration, att låta väggarna ”andas” genom latexmembran täckta med bakteriesporer eller att producera energi genom att ”bryta ner” det avfall som produceras av byggnaden.

17/05/2021

Vill du veta mer:
https://theconversation.com

Upptäck mer