Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Enligt en studie publicerad i juli 2023 av Northwestern University (Illinois, USA) avger underjordisk urban infrastruktur (parkering, tunnlar, rörledningar, kablar) restvärme som lagras i underjordiska lager och försvagar bergarter och byggmaterial, särskilt betong och lera, men även granit och kalksten till viss del. Medan det utesluter fara för människor beskriver studien fenomen inklusive sprickbildning, fissurering och sättning av grundvalar, samt förorening av underjordiskt vatten, som kan påverka kvaliteten på vissa tjänster, inklusive transport. Men dessa underjordiska värmeöar är också potentiella källor till geotermisk energi. Därav rekommenderar studiens författare att använda geoteknologier för att fånga upp denna överskottsvärme och fördela den till byggnader och energinätverk på ytan.

15/12/2023

Vill du veta mer:
www.nature.com

Upptäck mer