På vilket sätt förändrar frågan om data de offentliga åtgärderna i städerna? I vilken utsträckning destabiliserar framväxten av data befintliga organisationer och institutioner? Vilka förhållanden råder mellan offentliga och privata aktörer vad gäller spridningen av dessa data? Utgör dessa inte nya resurser för offentliga myndigheters reglering av städerna? 

Data är kärnan i den smarta staden och i kopplingen mellan stadsregionerna och de digitala tjänster som sedan över ett decennium omvandlar städerna. Inför lanseringen av videomötet ”Sur un plateau” (”Serverat på ett silverfat”) bjöd Leonard in Antoine Courmont, författare till boken ”När data kommer till stan” (Quand la donnée arrive en ville), för att förklara hur data har blivit ett mycket omtvistat maktobjekt i stadsregionerna.

11/03/2021

Vill du veta mer:
https://leonard.vinci.com/

Upptäck mer