Hur kommer vi att förflytta oss i städerna 2045? Marcus Enoch har arbetat med att utreda denna fråga för Nya Zeelands regering. Genom att analysera rörelsemönster i våra samhällen tillsammans med olika aspekter som klimat, energi och säkerhet identifierar han fyra scenarier som bygger på två viktiga frågeställningar. Den första gäller automatiseringen. Kommer bilen att vara med eller utan förare? Den andra gäller befolkningstätheten. Spridd bebyggelse som i Los Angeles eller koncentrerad tätbebyggelse som i Hong Kong?

I det första scenariot använder man sig av delad skytteltrafik. Och man tillämpar pay-per-use för minibussar, cyklar och bilar för ”den sista kilometern”. Det andra scenariot är kopplat till spridd bebyggelse och här är privatbilar det dominerande sättet att ta sig fram. Omvänt lämnar det tredje scenariot inte mycket utrymme för den egna personbilen. Hyperförbindelse och intermodalitet gör att alla kan byta från ett fordon till ett annat under samma resa, helt friktionsfritt. I det fjärde och sista scenariot står automatiseringen i centrum. Privatbilen har nästan helt försvunnit och förarlösa fordon i alla storlekar står för tre fjärdedelar av transportbehoven i städerna.

14/01/2021

Vill du veta mer:
https://theconversation.com/

Upptäck mer