Värmerenoveringen av byggnader är lite av en samlingssymbol för återhämtningen efter covid-19. Medborgarkonventionen för klimatet har redan tagit med detta projekt bland sina förslag. Därefter har både Emmanuel Macron och Jean Castex betonat hur viktig denna är.

Detta projekt är faktiskt fördelaktigt i många avseenden. Det skapas ”icke-flyttbara och lokala” jobb, konstaterar Audrey Zermati. Dessutom är byggsektorn den största energiförbrukaren i Frankrike (45 %) och den står för 19 % av växthusgasutsläppen. Idag finns det omkring 7 miljoner bostäder med undermålig isolering som slukar energi och som är klassade med F eller G i energiprestanda, vilket är de sämsta energiklasserna. Detta genererar “mycket höga räkningar som dessutom ofta drabbar de fattigaste”, säger Étienne Charbit. Att renovera dessa bostäder leder således till en ökad köpkraft för dessa hushåll.

14/09/2020

Vill du veta mer:
https://www.la-croix.com

Upptäck mer