Kameruns huvudstad satsar på mikronät med Omexom

För att säkerställa tillgången till offentlig belysning sätter Yaoundé upp ett integrerat system för lokal produktion, lagring och energihantering. Det är ett...

Läs artikeln

Från ”ljusstaden” till ”stadsljusen”

Ljuset är en oumbärlig del av stadsbilden, det prioritetsordnar stadsmiljöer och påverkar stadsvanorna. Idag står belysning i centrum för diskussioner...

Läs artikeln