Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

I en by i sydvästra Frankrike har solpaneler installerats på åkrar, vinodlingar och ladugårdstak. Målet är att bidra till energiomställningen och skapa mervärde för jordbrukarna. Experimentet utförs tillsammans med VINCI Energies varumärke Omexom.

Tillhör motsättningarna mellan jordbrukare och utvecklare av förnybar energi det förflutna? Idag installerar i alla fall allt fler jordbrukare, vinodlare och uppfödare solpaneler på sin mark. Enligt Frankrikes miljö- och energiförvaltningsbyrå ADEME kommer minst 13 procent av den solenergi som produceras i landet från landsbygden.

I Frankrike består i dag hälften av solcellskapaciteten av solcellspaneler på tak, och den andra hälften består av markbaserade anläggningar som främst är installerade på så kallad ”oanvändbar” mark, som gamla stenbrott och förfallna industriområden – men tillgången på sådana platser är inte oändlig.

För solenergiutvecklare är bristen på lämplig mark ett återkommande problem. Situationen förenklas inte heller av att myndigheterna satt upp ambitiösa mål för solenergisektorn. Ett energiprogram som är planerat att löpa fram till 2028 slår fast att solcellskapaciteten ska öka mellan 35 GW och 44 GW fram till 2028, vilket motsvarar en nyinstallation på 3000 MW kapacitet per år. Det kan omräknas till omkring 1 MW per hektar – vilket betyder att man behöver hitta 160 000 hektar för nya solcellsanläggningar före 2028.

Användningen av jordbruksmark verkar därför vara en av de mest lovande strategierna för sektorns utveckling, och detta har lett till ett helt nytt koncept: Agrivoltaics. Enligt vissa experter skulle användningen av endast 1 procent av den odlingsbara marken i Europa göra det möjligt att installera ytterligare 700 GW.

Förnybar energi, en möjlighet till långsiktig ömsesidig nytta för jordbruket och utvecklingen av förnybara energikällor.

Risker för jordbrukarna

Detta tillvägagångssätt har gett upphov till viss kritik, och vissa jordbruksorganisationer är oroade över en potentiell exploatering av jordbrukare. Det finns en risk att jordbrukarna tackar ja till företagens erbjudanden trots att projekten inte egentligen uppfyller jordbrukarnas behov.

För Yves Daguin, chef för Omexom RE Solar (VINCI Energies), är det värt att överväga två olika arbetsmetoder: – Den ena metoden går huvudsakligen ut på att använda en dedikerad landyta för att utveckla solcellsparken. Den andra, ”smartare”, metoden syftar också till att förbättra jordbrukets resultat.

Experimenten som utförts, särskilt de som utförts på vinodlingar, har visat på en dubbelt fördelaktig synergi; för energiföretaget som kan utveckla sina anläggningar, och för jordbrukaren vars skörd ökar i kvalitet. – Genom att använda artificiell intelligens för att rotera de upphöjda panelerna kan vi till exempel skydda vinstockarna från väderrisker och reglera temperaturen för att främja tillväxt och förhindra överhettning, säger Yves Daguin.

30 000 paneler och 160 får

Illustration från sydvästra Frankrike. I Bioule, en landsbygdsstad med 1 150 invånare i Tarn-et-Garonne, har mer än 30 000 paneler installerats av Omexom RE Solar på 17 hektar, med det långsiktiga målet att tillhandahålla en effekt på 13,45 MW.

Projektet har en extra miljövänlig inriktning, och omfattar fyra våtmarker med fauna som ska bevaras, som identifierats under de preliminära studierna, och även en damm avsedd för amfibier. En ung bonde från Bioule använder området som betesmark för en hjord på 160 får. Kommunen har tillhandahållit ett stall och ett skjul på platsen som finansierats till 90 % av företaget Neoen som leder projektet.

På grund av befolkningstillväxten måste det globala jordbruket om 30 år möta en efterfrågan som är dubbelt så stor som vid sekelskiftet mellan 1900- och 2000-talet . Samtidigt förväntas bruttoelförbrukningen fördubblas mellan 2020 och 2050. Utvecklingen av förnybara energikällor, inklusive solenergi, kan ses som en möjlighet till långsiktig ömsesidig nytta för jordbruket och utvecklingen av förnybara energikällor.

16/06/2022