Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Det är nu fem år sedan VINCI-koncernen fullt ut började använda algoritmer för att optimera prestandan i sina lösningar, med en noggrant genomtänkt och organiserad strategi. Läs intervjun med François Lemaistre, VD för Axians Brand och VINCI-koncernens AI-sponsor.

När samhällsfrågor och avgörande politiska val sammanfaller verkar artificiell intelligens (AI) alltmer vara nyckeln till affärsomvandling och vår industris framtida konkurrenskraft. Och detta gäller särskilt inom bygg- och anläggningssektorn.

“Algoritmerna är redan en viktig del av produktionsprocesserna, men kommer i framtiden att spela en mycket viktig roll”, säger François Lemaistre, VD för Axians (VINCI Energies) och VINCI-koncernens AI-sponsor. “Vi får dock inte glömma att AI, som uppstod på 1950-talet, inte är någon mirakellösning och att dess effektivitet beror på ett strikt kontrollerat genomförande.”

Även om AI har haft varierande resultat under de senaste 80 åren, har tre faktorer som är grundläggande för dess framgång nu anpassats: sofistikerade algoritmer, massiva datamängder och enorm datorkraft.

Men sammanhang är inte allt. “Tillverkarna måste fortfarande implementera ett noggrant genomtänkt och organiserat tillvägagångssätt för att använda dessa algoritmer”, säger François Lemaistre. “Det är vad vi har gjort inom VINCI-koncernen under 2018, när vi skapade en ny framåtblickande tankesmedja.”

Snabb tillämpning inom industrin

När arbetsgruppen några månader senare presenterade sina resultat för koncernens verkställande utskott var slutsatserna tydliga: AI är ett effektivt verktyg som kommer att förändra många saker och som erbjuder en stor potential för VINCI:s företag. Han fortsätter: “Vi strukturerade sedan ett program med tre huvudmål: att öka medvetenheten om AI inom koncernen, att skapa gemenskaper för att samla den kompetens som krävs och att stödja affärsenheternas initiativ och projekt.”

Efter en testperiod på 12 månader inkuberades åtta projekt med framgång i Leonard, VINCI-koncernens plattform för framtidsinriktad innovation. Dessa projekt var alla mycket operativa till sin natur, med fokus på snabb industriell tillämpning, ett exempel är SprinkIA, ett nytt verktyg för dimensionering av sprinklernätverk (brandskyddssystem för byggnader med vattenspray).

Under de senaste fem åren har 70 projekt utvecklats vid Leonard, varav två tredjedelar leds av VINCI Energies.

François Lemaistre förklarar: “En veckas inkubationstid räckte för att visa att det var möjligt att konfigurera ett brandbekämpningssystem på bara några minuter, vilket utan algoritmer skulle ta flera veckor att utforma. Dessutom visade SprinkIA-projektet att vi kunde införliva kriterier för standardisering av de rör som används i beräkningsprocessen och på så sätt generera kostnadsbesparingar.

François Lemaistre förklarar: “En veckas inkubationstid räckte för att visa att det var möjligt att konfigurera ett brandbekämpningssystem på bara några minuter, vilket utan algoritmer skulle ta flera veckor att utforma. Dessutom visade SprinkIA-projektet att vi kunde införliva kriterier för standardisering av de rör som används i beräkningsprocessen och på så sätt generera kostnadsbesparingar. För kunderna innebär det en mycket snabbare och mer tillförlitlig tjänst i högtrycksscenarier som anbudsförfaranden.”

Från denna första forskningsvåg vid Leonard skapades en struktur – DIANE (Digital et Intelligence Artificielle pour Nos Entreprises) – med målet att underlätta tillämpningen av AI-baserade användningsfall i olika VINCI Energies-affärsverksamheter. “Den goda cirkeln fungerar: inkubation leder till användningsfall, som i sin tur leder till en strukturerad process för att främja införandet av artificiell intelligens”, säger Axians-direktören.

Att ställa de rätta frågorna

Men AI lämpar sig inte för alla tillämpningar. Algoritmer föredrar läsbara element (planer på papper, bilder etc.) med tydliga regler och upprepade mönster. AI kräver också data, vilket inte alltid finns tillgängligt. Framför allt är AI dyrt.”

Innan man börjar lösa ett problem med AI, måste man ställa sig tre frågor: Finns den önskade uppfinningen redan på marknaden? Kommer den att kunna lösa ett problem, som är specifikt för en eller flera av våra verksamheter och går det att  kombinera med traditionella metoder? Vilken lönsamhet garanterar den oss? Med hjälp av denna analysmall kommer vi att välja mellan 10 och 20% av de projekt som kommer att presenteras för oss”, förklarar François Lemaistre.

En annan förutsättning för metodens effektivitet är arbetsgruppernas vilja och förmåga att ta till sig metoden, förmågan att analysera, uppdatera och ständigt förbättra det som är-detta måste förbli ett verktyg som styrs av människan.

På fem år har 70 projekt inkuberats på Leonard, och VINCI Energies står bakom två tredjedelar av dem, jämnt fördelade mellan de fyra varumärkena: Omexom, Axians, Building Solutions och Actemium. “AI erbjuder intressanta möjligheter för de flesta av de verksamheter som våra affärsenheter sannolikt kommer att vara involverade i”, säger François Lemaistre. “Det kan förbättra processautomatiseringen, servicekvaliteten och den kommersiella lönsamheten. Detta plus en tydligt kvantifierbar miljöfördel, vilket är viktigt med tanke på vårt mål att minska växthusgaserna med 40 % till 2030.”

 Val som lönar sig

Användningen av algoritmer har redan visat sig vara lönsam i flera av VINCI-koncernens projekt, och koncernen har också knutit närmare band med forskarvärlden för att optimera sin strategi för olika tillämpningsområden för AI (se ruta).

Artificiell intelligens revolutionerar redan övervakningen av kritiska tillgångar (dammar och vattendistributionsnät) genom ultradetaljerad analys av högupplösta satellitbilder. Den förenklar underhållet av vindkraftsparker till havs. Det ger många fördelar för teknik och byggnadsförvaltning, vilket bidrar till att minska koldioxidavtrycket från byggandet och den långsiktiga energiförbrukningen. AI används också för att stödja underhåll av järnvägsspår, assisterad design för jordförstärkning, kontroll av designarbete, förebyggande upptäckt av underjordiska vattenläckor etc.

Affärsövergripande funktioner kan också dra nytta av AI-stöd. Det gör det till exempel möjligt för juridiska team att tillämpa en läsmatris, som kan analysera mycket exakta detaljer som förseningsböter, på varje anbudsinfordran.

De investeringar och val som gjorts under de senaste åren bär nu frukt. “AI är ett kraftfullt instrument för att förbättra våra lösningars tekniska, kommersiella och miljömässiga prestanda, och vår prissättnings rättvisa, i strikt överensstämmelse med etiska regler och dataskyddslagstiftning”, avslutar François Lemaistre. “Vi satsar på att det inte kommer att förstöra jobb utan kommer att förbättra hur vi tillämpar våra färdigheter, återigen för att förbättra prestandan.”


Sponsor av Hi! PARIS

För att mer effektivt kunna undersöka olika tillämpningsområden för AI har VINCI gått samman med vidareutbildnings- och forskarvärlden genom att bli sponsor för Hi! PARIS, centrumet för tvärvetenskaplig forskning inom AI och datavetenskap, som skapats av HEC Paris och Institut Polytechnique de Paris (X, ENSTA, ENSAE, Télécom Paris, Télécom SudParis). Syftet med detta samarbete är att förse forskare med verkliga fallstudier för att stimulera deras tänkande och hjälpa dem att utveckla projekt med tillämpningar inom industrin och samhället.

 

16/04/2024