Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

I syfte att ersätta olycksdrabbade platser eller platser som kräver tillfällig utrustning har Axians utvecklat en serie tillfälliga lösningar för telekominfrastruktur, benämnd All In One (AIO). I de här lösningarna kombineras installationshastighet, flera olika användningsområden och låg påverkan på miljön.

Bränder, naturkatastrofer, haverier – det finns många olika orsaker till olyckor som drabbar telekominfrastrukturen. När en olycka inträffat finns det naturligtvis teleskopmaster på släp att tillgå, men då dessa är begränsade rent tekniskt är de i synnerhet användbara för kortvariga insatser. På samma sätt kan de flesta tillfälliga eller fristående pyloner inte installeras i en handvändning – deras påverkan på marken är för stor, vilket kräver en administrativ ansökan i förväg eller till och med ett bygglov.

Efter att ha lyssnat på feedback från sina kunder, operatörer och ”tower companies” (infrastrukturförvaltare) fick Axians Services Infrastructures Solutions (VINCI Energies) idén att utforma en enkel, snabb och miljövänlig lösning för utplacering av reläer för telefoni på olycksdrabbade platser men också på sådana platser som behöver tillfällig utrustning. Denna lösning på mindre än 5 m2 på marken kallas All in One (AIO) och gör det möjligt att idag nå höjder från 12 till 25 meter – på en halv dag.

En innovativ lösning

Utformningen av AIO krävde en hel del resurser i form av forskning och utveckling på Axians Services Infrastructures Solutions konstruktionskontor, särskilt när det gällde beräkning av vindmotstånd (vältning/glidning). Arbetet resulterade så småningom i en patentansökan.

”Koldioxidavtrycket för en AIO uppgår endast till en sjundedel av kostnaden för en permanent traditionell anläggning”

– Markstabiliseringssystemet är en verklig innovation. Med det blir det möjligt att genomföra en installation på sluttningar på 7 % utan att behöva använda sig av grundläggning – en installation utan extra kostnader med andra ord, säger Axel Marty, ansvarig för internationell affärsutveckling på Axians Services Infrastructures Solutions.

Utan förankring eller markarbeten är AIO utrustad med fyra barlaster som är fyllda med 4 ton betong vardera. – Installationens ytbelastning är faktiskt betydligt lägre än för en bil som står parkerad på en parkering, säger Axel Marty, som också lyfter fram miljönyttan med denna process: Eftersom barlaster av betong är återanvändbara sparar vi 30 m3 betong för varje nytt användningstillfälle, vilket innebär en besparing i både tid och pengar. Koldioxidavtrycket för en AIO uppgår endast till en sjundedel av kostnaden för en permanent traditionell anläggning.

Slutligen erbjuder förinstallationen av telekomutrustning på strukturen inte bara en besparing i tid och pengar utan också en högre grad av säkerhet för teknikerna.

Agil infrastruktur

Efter lanseringen i 2017 har lösningen All In One rönt stor framgång inom en mängd olika användningsområden. I den franska kommunen Meyzieu i Lyonregionen inrättades en installation av den här typen i september 2020 efter en brand i en telekomanläggning.

AIO:s har installerats på fler ställen i Frankrike. I Sausset-les-Pins i departementet Bouches-du-Rhône installerade staden i maj 2021 en AIO under sommarperioden för att undvika alltför hög belastning av nätverket under perioder med hög turisttillströmning. – För att den här typen av installation skulle smälta in på ett bättre sätt målade vi strukturen vit som en båtmast, berättar Axel Marty, som också erinrar sig om en AIO nära en campingplats i Valras-Plage i departementet Hérault som fick en växtlik kamouflering.

Axians lösning är också mycket användbar i områden som saknar mobiltäckning. Inför de restriktiva tidsfrister som införts genom regeringens program ”New Deal Mobile” får operatörerna på det här sättet möjligheten att snabbt täcka ett område genom att installera telekominfrastruktur på mindre än 20 dagar, vilket ska jämföras med två år för en permanent anläggning. På det här sättet har AIO:s installerats bland annat i La Roque-Esclapon i departementet Var och i Le Clat i departementet Aude.

Efter framgången med AIO-pylonen utvecklade Axians Services Infrastructures Solutions under 2020 en liknande lösning för takterrasser i stadsmiljö – AIO-plattformen. – Det handlar om en slags metallplattform på 5 m2 med fyra master på 3 meter i varje hörn av plattformen (tre antenner och en radiolänkförbindelse). Masterna kan lutas så att det ska vara enklare och säkrare att utföra underhåll på dem, förklarar Axel Marty.

Den här typen av plattform installerades i Montpellier i oktober 2021 för att säkerställa kontinuitet i servicen när en befintlig telekomanläggning skulle flyttas från sin ursprungliga plats till byggnaden bredvid. På Axians hoppas man hitta många andra platser såväl i Frankrike som utomlands där det finns behov av den här typen av tillfällig telekominfrastruktur.

Titta på videon

14/04/2022