Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

VINCI Facilities Solutions och dess partner Dabbel använder en lösning i Tyskland för att styra energiförbrukningen i byggnader, som bygger på artificiell intelligens. Med upp till 40 % besparingar och förbättrad användarkomfort.

I den lilla staden Bergneustadt nära Köln i västra Tyskland har två gymnasieskolor bidragit till uppbyggandet av framtidsstaden. Under 2020 utrustades dessa två skolor med ett system för att reglera och optimera energiförbrukningen, som styrs av artificiell intelligens (AI).

Detta dubbla projekt utfördes av VINCI Facilities Solutions i samarbete med Dabbel, specialist på autonoma fastighetsförvaltningssystem. – Genom att registrera och spåra byggnadernas förbrukning i realtid med hjälp av AI kan såväl ventilations- och värmesystem som andra energikällor styras för att få dem att fungera mer effektivt och därmed minska koldioxidutsläppen. Samtidigt förbättras användarkomforten, förklarar Christian Ochßner, Head of Building Technology Department på VINCI Facilities Solutions.  

Detta tillvägagångssätt, som ingår i VINCI-gruppens mål att minska koldioxidutsläppen, följer två huvudsteg. En modellering av byggnaden utförs först med hjälp av AI genom att använda de olika sensorerna som redan är installerade i byggnaden (temperatur, koldioxidnivå, luftfuktighet, antal människor i byggnaden osv.). I vissa fall har ytterligare sensorer installerats för att få fler mätvärden som kan optimera systemet.

”Denna teknik gör det möjligt att utveckla en global lösning för att omstrukturera och uppgradera ett föråldrat fastighetsförvaltningssystem.”

I ett andra steg: – Genom en konstant inlärningsprocess förbättras besluten med varje iteration tills de når den optimala balansen mellan energiförbrukning och en bekväm och hälsosam inomhustemperatur. Detta ökar i motsvarande grad byggnadens hållbarhet, understryker Christian Ochßner.

Upp till 40 % besparingar

Tack vare en instrumentpanel kan fastighetsförvaltaren eller den anläggningsansvarige kontrollera de mätningar som AI har gjort med hjälp av de många parametrarna: användningstid, byggnadens beläggning, väder osv. Förvaltaren kan självklart anpassa besluten efter olika önskemål, till exempel när det gäller komfort.

Denna hållbara och skalbara teknik gör det möjligt att utveckla en global lösning för att omstrukturera och uppgradera ett föråldrat fastighetsförvaltningssystem, tillägger chefen för VINCI Facilities Solutions.  

I det här fallet sparar systemet 20 till 30 % av energikostnaderna. Dabbel har till och med kunnat spara upp till 40 % i vissa idealfall. Det görs även besparingar på kostnaderna för övervakning och underhåll av varje energikälla (ventilation, uppvärmning, belysning osv.).

Den här typen av teknik är redan planerad att installeras på två eller tre andra platser. 2022 förväntas ytterligare 80 byggnader i Tyskland kunna utnyttja detta system, avslutar Christian Ochßner.

 

14/10/2021