Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Med stöd från Unesco har Axians Portugal designat en ny digital plattform för att lyfta fram värdet av Portugals tolv biosfärområden. 

Biosfärområden är områden av extremt stor betydelse på grund av sin ekologiska, kulturella, ekonomiska och sociala rikedom. De är officiellt erkända genom ett samarbete mellan nationella regeringar och UNESCO inom ramen för UNESCO:s program Man and Biosphere.

Över hela världen täcker de 748 officiella biosfärreservaten i134 länder en total yta på 7 miljoner kvadratkilometer – nästan lika stor som Australien och cirka 3,5 procent av jordens yta. Men dessa ekosystem saknar verktyg för synlighet, kunskapsdelning och förvaltning. De ansvariga för biosfärerna kämpar för att rulla ut sina utvecklingsplaner och visa hur viktiga områdena är.

Det är just för detta ändamål som två professorer från NOVA FCSH (Lissabons universitet) och universitetet i Coimbra (fakulteten för naturvetenskap och teknik) har lanserat ett projekt för att visa upp Portugals tolv biosfärområden. Projektet fick stöd från UNESCO och i juni 2022 blev Axians,varumärket VINCI Energies ICT, inbjuden att utveckla dendigitala plattformen i projektet.

”Vårt uppdrag var att skapa en digital portal som presenterar portugisiska biosfärområden för att stödja och förstärka effekterna av deras utvecklingsplaner”, förklarar Sonia Frazão, Business Manager på Axians Portugal.

 

Interaktiva instrumentpaneler

Plattformen Reservas da Biosfera Portugal, som officiellt invigdes av den portugisiska regeringen 28 september 2023, innehåller en portal som presenterar projektets åtagande, de portugisiska områdena, deras samhällen, deras historia och deras natur- och kulturarv. Dessutom har varje område sin egen webbsida och ett CMS (Content Management System) för att hantera det. En molninfrastruktur är värd för all information samt all data som samlas in om dessa territorier och gör dem tillgängliga i 20 interaktiva instrumentpaneler med 350 indikatorer, samt två interaktiva kartor som presenterar områdenas kultur- och naturarv.

Ett pilotprojekt, skalbart, flexibelt och klart att användas

För att kunna genomföra det här projektet behövde Axians få ett stort antal intressenter att samarbeta. ”Förutom att vi behövde hantera projektet med två olika kunder, forskare från två olika universitet, var vi tvungna att sammanföra cheferna för vart och ett av de tolv områdena som inte alltid kände varandra och integrera de lokala och nationella myndigheterna i beslutsprocessen”, berättar Sonia Frazão.

”Utmaningen var att samla in allas förväntningar och framför allt de data vi behövde”, tillägger hon. Våra samtalspartner hade ofta begränsad digital kompetens och uppgifterna var utspridda över en mängd olika källor.”

 

Utrullning av pilotprojektet

Totalt arbetade ett tjugotal medarbetare inom Axians med projektet för att fastställa varje områdes behov, resultatindikatorer samt specifika identitet och samtidigt skapa en gemensam identitet. Resultatet övertygade, till att börja med den portugisiska regeringen, som efter presentationen av portalen beslutade att stödja projektet ekonomiskt på lång sikt.

”Efter att ha utbildat områdesteamen så att de kan förvalta och driva plattformen funderar vi nu tillsammans med kunden på att utveckla verktyget och skapa en plats för utbyte av erfarenheter mellan de olika områdena”, poängterar Sonia Frazão.

Hennes team har också kontaktat flera länder med biosfärområden för att utveckla detta pilotprojekt, som är skalbart, flexibelt och klart att användas. Ett verktyg som kan användas på ”andra områden där olika intressenter också har ett gemensamt fokus”, betonar Sonia Frazão.


748.

Det är antalet biosfärområden som erkänts av Unesco i 134 länder på en total yta av 7 miljoner kvadratkilometer, eller 3,5 procent av jordens yta.


21/05/2024