Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Miljöförordningen från 2020 leder till att kommersiella fastigheter måste ta hänsyn till sin yttre miljöpåverkan. Avtalet om låga koldioxidutsläpp (Contrat de Performance Bas Carbone) är en del av denna logik för systemisk utvärdering. Denna expertis tillämpar VINCI Facilities i första hand inom koncernen.

Flera olika verktyg kan användas för att konstatera koldioxidprestandan: koldioxidsprofilkontrakt, snabb miljöscanning, system som mäter koldioxidsnivån, mätning av växthusgasutsläppen.

Flera olika verktyg kan användas för att konstatera koldioxidprestandan: koldioxidsprofilkontrakt, snabb miljöscanning, system som mäter koldioxidsnivån, mätning av växthusgasutsläppen.

I energi- och klimatlagen, som röstades igenom 2019, ålägger Frankrike att minska sina utsläpp av växthusgaser för att uppnå koldioxidneutralitet senast år 2050. I arsenalen av bestämmelser, som anpassats för att uppnå detta syfte, är vissa förordningar inriktade mot specifika verksamhetsområden. Således gäller den nya miljöförordningen (Réglementation Environnementale, som benämns ”RE2020”) särskilt inom byggsektorn.

Sedan den 1 januari 2022 måste nya byggnader konstrueras för att uppfylla målet att minska de direkta och indirekta utsläppen med 40 procent fram till 2030 och med 75 procent fram till 2050. De främsta exemplen bland nya byggnader är kommersiella fastigheter, som är mycket energislukande.

”Först utvärdering av vår egen underhållsverksamhet inom hela vårt verksamhetsområde .”

Enligt det franska observatoriet för hållbara fastigheter (l’Observatoire de l’immobilier durable) uppgår en kontorsbyggnads koldioxidavtryck till 9 ton koldioxidekvivalenter per kvadratmeter under dess sammantagna livscykel. Belysning, uppvärmning, luftkonditionering, vattenförbrukning, som är nödvändiga för att byggnader ska fungera på ett bra sätt är naturligtvis centrala i ämnet.

Fyra huvudkriterier kan beaktas i en bredare analys av byggnadernas kolbalans: hållbart byggande, styrd drift, lagring och den cirkulära ekonomin (se rutan).

Avtalet om låga koldioxidutsläpp, mer långtgående än Avtalet om energieffektivitet

I denna logik för global och systemisk utvärdering har ägare, byggherrar och operatörer nu fått ett nytt verktyg: Avtalet om låga koldioxidutsläpp (Contrat de Performance Bas Carbone (CPBC)), som är ett avtal mellan en projektledare och operatörer som specialiserat sig på energitjänster.  Till skillnad från  Avtalet om Energieffektivitet (Contrat de Performance Energétique (CPE)), är CPBC inte bara ett åtagande att minska energiförbrukningen, utan det syftar även till att minska koldioxidavtrycket för en given verksamhet.

”Flera verktyg kan användas inom ramen för ett Avtal om låga koldioxidutsläpp, noterar Emmanuel Nunes, som är affärsutvecklingschef på VINCI Facilities. Hon fortsätter,

 P2C-verktyget (Profil Carbone Contrat) gör det möjligt att beräkna koldioxidavtrycket för avtal inom fastighetsförvaltning, som utfärdats hos våra kunder.

Det är baserat på utsläppsdata och -faktorer från databaserna ADEME (det franska naturvårdsverket) och INIES (fransk databas för miljö- och sanitetsdata för produkter och utrustning inom byggnadsindustrin).

 Environmental Quick Scan är en snabb metod, som gör det möjligt, att mäta våra kunders och prospekts specifika utsläpp. Vi föreslår sedan en plan för minskade koldioxidutsläpp med åtaganden i samband med deras reduceringsbanor förkoldioxidutsläpp.

 CMS (Carbon Monitoring System) är ett verktyg för Avtalet om låga koldioxidutsläpp som gör det möjligt att styra åtagandena för minskning och lyfta fram de prestandaåtgärder för låga koldioxidutsläpp som uppnåtts för avtalet.

 Balansen för utsläpp av växthusgaser (BEGES) riktar sig särskilt till företag som omfattas av förordningen och som önskar att genomföra en ambitiös plan för minskade koldioxidutsläpp.”

Logik för märkning

Dessa nya effektivitetsavtal är fortfarande marginella men borde snabbt spridas till fastighetssektorns partnerskapspraxis. De kommer att utgöra en ytterligare fördel i processerna att erhålla märkningar (Bâtiment à Energie Positive & Réduction Carbone (E+C-), NF HQE™, BREEAM, LEED, BBCA).

För att påskynda utvecklingen av Avtalet om låga koldioxidutsläpp och uppvärdera en obestridlig legitimitet för de åtgärder för energisparsamhet som genomförs på fastighetsmarknaden, har VINCI Facilities även beslutat att tillämpa denna expertis på sin egen verksamhet.

”Innan vi agerade och åtog oss att minska våra kunders utsläpp, antog vi en strategi för ett år sedan för att tillägna oss denna nya måttenhet, som är baserad på kol för att utvärdera vår egen verksamhet inom fastighetsförvaltning, resurs för resurs, på hela vårt verksamhetsområde”, förklarar Emmanuel Nunes.

 


De fyra kriterierna för en breddad kolbalans

  • Kriteriet för hållbart byggande fokuserar på utsläppen av växthusgaser under hela byggnadsfasen fram till rivningen: produktion, omvandling och transport av byggmaterial, logistik för byggnadsarbeten, använt material.
  • Kriteriet för styrd drift gäller byggnadens driftsfas, och mer specifikt systemen för uppvärmning, kylning, produktion av varmvatten och ventilation samt användning av förnybar energi.
  • Lagringskriteriet avser återvunnet och biobaserat material, som används för isolering av byggnaderna.
  • Kriteriet för cirkulär ekonomi fokuserar på nedmontering, återanvändning och återvinning av material under uppförandet, möjlighet till förändring eller utveckling av byggnaden.

 

15/02/2023