Före produktionslinjeprojektet som Actemium för närvarande arbetar med, hade VINCI Energies varumärke inom industriella processer, redan fått ett uppdrag på en första produktionslinje för ett stort laboratorium i slutet av 2018. Denna produktionslinje, som ursprungligen byggdes för ett annat vaccin, har nu omvandlats för att tillverka vaccin mot covid-19.

“Vi skötte hela försörjningsdelen av verktyg och VVS-installationen tillsammans med specialistföretaget Hooyberghs HVAC, som också ingår inom VINCI Energies. Actemium Herentals har å sin sida övervakat de kliniskt rena rummen (temperaturer, tryck, fuktighet och partiklar) med sin EMS-lösning” förklarar Jan Meeuwesen, kundchef inom Life Sciences på Actemium Herentals.

“I samarbete med företaget Actemium Digital Factory lyckades vi med projektet att automatisera ett transportsystem för flaskor med automatiskt styrda fordon, tillägger han innan han specificerar – det är tack vare det nära samarbetet mellan flera företag inom VINCI Energies och med våra partners som vi har kunnat klara av en mycket snäv tidsplan.” 

11/03/2021