För att stärka identiteten och stadsintegrationen i ett av Europas ledande affärsdistrikt har Paris La Défense valt att förädla de tolv gångbroarna som förbinder de centrala promenadstråken med angränsande kommuner. Det är ett speciellt projekt på grund av strukturernas ålder, platsens komplexitet och diversiteten hos de berörda företagen.

Huvudpunkterna i projektet är att förena belysningen mellan de olika utrymmena i en uppdelad stadsplats och därigenom erbjuda en ljus och upplyst miljö som blir säker och attraktiv för de 250 000 arbetare och invånare som dagligen rör sig i Europas största affärsdistrikt, samt att renovera strukturerna i enlighet med de gällande normerna (AFNOR, ISO, UTE, PMR etc.). Så lyder specifikationerna för projektet “De 12 gångbroarna” som lanserades i slutet av 2017 av Paris La Défense. 

“Att åstadkomma en stadsfunktion till dessa strukturer genom att, tack vare belysningen, ge dem en övergripande identitet.”

Ett projekt som väl följer diskussionerna om en upprustning av de gångbroar för fotgängare som förbinder de stora promenadstråken i affärsdistriktet med de tre omgivande kommunerna Nanterre, Courbevoie och Puteaux. Strukturerna skiljer sig mycket från varandra, de är byggda vid olika tidpunkter och saknar arkitektonisk homogenitet. Projektets totala kostnad uppgår till cirka 10 miljoner euro, med en förväntad projektperiod om tre år.

Samverkan mellan aktörer

Detta storskaliga projekt har mobiliserat ett stort antal aktörer. Projektledningen är baserad på ett konsortium av flera statliga organ, Dietmar Feichtinger Architectes, huvudarkitekt, ingenjörsbyrån Ingérop, designbyrån Arcora som är ansvarigt för den ekonomiska omfattningen och byrån Wonderfulight som står för ljusdesignen. För genomförande fördelade sig ansvaret på sex företag med ansvar för olika delar, inklusive Citeos (VINCI Energies) för installationerna av belysningen. 

“Utöver den tekniska renoveringen och upprustningen av infrastrukturerna är syftet att verkligen åstadkomma en stadsfunktion till dessa strukturer genom att med hjälp av belysningen ge dem en övergripande identitet”, förklarar Nicolas Hérault, affärschef på Citeos Grands Projets.

För att skapa denna identitet har byrån Wonderfulight valt att skapa en upplyst vägbana med hjälp av grafiska element som är linjära eller punktformade, röda eller vita. Totalt är nästan 750 m ljusslingor inbäddade i golvytorna och mer än 450 LED-strålkastare är integrerade i ledstängerna. Upplysta skärmar av glas och bänkar som åskådliggör stadsbilden kommer också att installeras. Slutligen placeras projektorer under gångbroarna vilka projicerar belysning upp längs varje struktur med ljusslingor som syns längs med huvudvägarna.

Tekniska krav 

“Detta är en plats med en stark arkitektonisk komponent, med mycket höga krav, både tekniskt och organisatoriskt”, konstaterar Laurane Dorn, projektledare på Citeos Grands Projets. För verksamheten inom VINCI Energies innebär projektet “De 12 gångbroarna” flera utmaningar.

Att arbeta med befintliga infrastrukturer som ibland är förfallna, på en plats som omfattas och korsas av tusentals stadsbor, i en stadsmiljö på flera nivåer, har krävt både uppfinningsrikedom och flexibilitet från arbetsteamen. Det storskaliga strukturella arbetet och funktionerna i samband med de noggranna installationerna av belysningsutrustningen har krävt ett nära samarbete mellan de olika aktörerna. “Vår expertis inom hantering av komplexa projekt har gjort det möjligt för oss att noggrant övervaka gränssnitten, utan vilka arbetet inte kunde ha genomförts”, konstaterar Laurane Dorn.

En annan komplexitet är att slutföra projektet under tre år. På grund av de begränsningar som är förknippade med områdets beläggning och den tekniska komplexiteten i installationsarbetena, har schemat regelbundet justerats efter behov. Projektteamet har ständigt anpassat sig, både till arbetsuppgifternas avbrott och till deras samtidighet. 

I slutet av december 2020 öppnades fyra av dessa gångbanor för fotgängare: Triangle, Jean Moulin, Louis Blanc och Orme. De följande kommer att vara klara under 2021.

11/02/2021