Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

För att möta samhälleliga och regulatoriska krav när det gäller energiprestanda satsar aktörer inom fastighetssektorn i allt större utsträckning på öppna data.

Datoriserade underhållssystem (CMMS), fastighetsautomation (BMS) och uppkopplade enheter – tertiära byggnader rymmer allt fler digitala system och utrustningar och dessa genererar en betydande mängd data rörande byggnadens egenskaper, dess energiförbrukning och ett stort antal beläggnings- och påverkningsfaktorer. Den samlade mängden av dessa data utgör råvaran för smarta byggnader.

Olika miljöaspekter kräver att energiprestanda blir en prioriterad fråga inom de operativa och kommersiella områdena för byggnadsintelligens. I Frankrike står den tertiära sektorn ensam för 17 % av den nationella energiförbrukningen, på fjärde plats efter transporter (32 %), bostäder (29 %) och industrin (19 %).

Fastighetsaktörer tar denna fråga på stort allvar och antalet innovationer kring data är på stark uppgång. VINCI Energies som skapade den första integrerade plattformen avsedd för energirenoveringsprojekt för byggnader har med detta gjort data till råvaran i sin strategi för energiprestanda.

”Molnets flexibilitet och kraftfullhet erbjuder oöverträffade möjligheter.”

Att samla in, förstå och använda data förutsätter att man kan hantera två olika faktorer, nämligen de stora antalet produktionskällor och den ibland svindlande mängden information.

– Förmågan hos de olika smarta byggstenarna i och kring en byggnad att kunna prata med, förstå och interagera med varandra är en förutsättning för utnyttjandet av data. Lyckligtvis får nu det ”egendomsskyddade” förhållningssätt som länge försvarats av applikationsutvecklare och tillverkare ge vika för behovet av systemkompatibilitet, förklarar Stéphane Bretin, chef för Europe Maintenance and Services Building Solutions på VINCI Energies.

Wave, sparsam energiförbrukning bara ett klick bort

Det är denna princip om öppenhet som styrt utformningen av Wave, en plattform dedikerad till smarta byggnader som har introducerats i demonstrationsläge vid VINCI Energies regionala kontor i Lille.

Lösningen gör det möjligt att direkt från en webbapplikation hantera energiförbrukningar (vatten, gas, el), komfortfunktioner (temperatur, ljusstyrka, jalusier osv.) och olika tjänster som erbjuds av fastighetsoperatören (reservation av parkeringsplats, mötesrum, vaktmästartjänster osv.).

Wave använder sig av de tekniska byggstenarna i Microsoft Azure såsom Time Series Insights för energihanteringen. För utvecklare erbjuder molnets flexibilitet och kraftfullhet oöverträffade möjligheter i arbetet med att duplicera modellen. Och användarna garanteras användarvänlighet i en enda applikation, som är densamma för alla, förklarar Frédéric Thouot, företagschef för Smart Building Energies.

Wave är avsedd för alla i byggnaden, inte bara en eller två administratörer. Plattformen finns tillgänglig på webben, från en dator eller en smartphone. Varken lösenord eller inloggning behövs, det räcker att identifiera sig med ett företagskonto.

Idén med Wave är att kombinera IT och automation. Alla måste kunna förstå och agera.

Som att till exempel förstå en graf som sammanfattar de viktigaste uppgifterna för de senaste 24 timmarna såsom temperatur, temperaturbörvärden, väderrapport och förbrukningshistorik för värme och luftkonditionering – uttryckt i euro!

Och kunna agera genom att sänka temperaturen inne i byggnaden eller i delar av denna på natten, ändra jalusiernas vinkling och position efter önskemål, stänga av värmesystemet eller luftkonditioneringen osv.

De första observationerna hos företag som har börjat använda sig av denna lösning visar på en energibesparing på cirka 50 %, säger Frédéric Thouot.

 

L’Archipel, ett huvudkontor med BOS-system

En annan strategi för dataomvandling för att skapa energieffektivitet finns hos Archipel, VINCI-koncernens framtida huvudkontor i Nanterre med plats för nära 4 000 anställda, där man bland annat satsar på Building Operating System (BOS).

BOS, ett operativsystem för byggnader, främjar kommunikationen mellan alla affärssystem på alla infrastruktur- och användningsnivåer.

BOS-systemet hos Archipel har dimensionerats med flödesantaganden på 20 data per sekund för den största byggnaden. Omkring 20 000 mätpunkter kommer att utnyttjas. Data som rör ett femtiotal olika typer av utrustningar kommer att samlas in av fastighetsautomationssystemet (BMS) och läggas in i databasen, förklarar Stéphane Bretin.

På fältet sammankopplas BOS-systemet med komfortkontrollerna, övervakningsprogrammet (för återkoppling av all utrustningsdata samt larm), underhållssystem, kontrollerna för hantering av närvarosensorer på parkeringen, all projektdokumentation och BIM-verksamheten.

Ett “total översikt” som kommer att göra det möjligt för fastighetsförvaltare att organisera data såsom de önskar och tillhandahålla korrekt information till utvecklare av framtida applikationer.

 

20/01/2022