Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Axians har utvecklat programvaran Dynamic Power Cloud Manager (DPCM) som gör det möjligt för kunderna att mäta sina verkliga behov vad gäller användningen av IT-system, vilket leder till att de kan göra betydande besparingar.

Axians har redan tillämpat sin lösning på ett sextiotal kunder inom flyg-, bil-, telekom- och bank/försäkringsindustrierna.

IT-systemen blir hela tiden mer och mer effektiva. Men behovet av IT-prestanda har ökat ännu mer och detta genererar avsevärda energikostnader. För att hantera dessa infrastrukturer som ofta är kritiska för företag har Axians, VINCI Energies ICT-varumärke, tagit fram en nyckelfärdig lösning som minskar kostnaderna och optimerar processerna, kallad Dynamic Power Cloud Manager (DPCM).

Under mer än tio år har denna programvara kontinuerligt förbättrats. Den har två stora fördelar: Merparten av det arbete som hanteras av IT-avdelningen kan automatiseras och man får en extremt kraftfull övervakning.

Med en bra övervakning kan man få reda på vilka de verkliga behoven är. Kunder som använder denna programvara har alltså möjlighet att endast köra de system som behövs och att sakta ner de andra. Detta sparar upp till 30 % i energi- och driftskostnader”, säger Armin Heigl, företagsledare på Axians Cloud & IT-Automation GmbH, som påpekar att den initiala kostnaden för programvaran vanligtvis betalas tillbaka inom ett år genom energibesparingar.

Maximera besparingar

Den övervakning som tillhandahålls av DPCM gör det möjligt att optimera systemresurserna och därmed maximera energibesparingarna. ”Låt oss jämföra med ett IBM POWER9-system (E950) som aktiverar alla processorer, men vars maximala exekvering inte överstiger 25 % under 365 dagar. Genom att använda IBM Elastic Capacity on Demand* kan 50 % av processorkärnorna och minnet inaktiveras. Detta utgör en besparing på 192 W per system. I ett datacenter med minst åtta servrar motsvarar detta 1 536 W. För att inte tala om att minst lika mycket sparas in vad gäller kylning, förklarar Christian Heitkamp, Software Product Manager på Axians. Dessa besparingar kan vara ännu mer betydande när man har ytterligare underutnyttjad infrastruktur.

Kunder som använder DPCM har möjlighet att endast köra de system som behövs och att sakta ner de andra.

Men utöver energibesparingar minskar DPCM också driftskostnaderna. ”Att inaktivera processorkärnor sänker automatiskt din IBM-faktura. Du betalar endast för användning. Och det här gäller många verksamhetsområden, från uppdatering av firmware till systemåterställning eller verifiering av säkerhetskopiering”, konstaterar Christian Heitkamp.

Och han tillägger: ”Slutligen låter den här programvaran dig spara pengar på utbildning. Personal som inte känner till IBM Power kan snabbt använda och integrera DPCM X, vår senaste version av programvaran. En fördel som är ännu mer intressant idag då IBM Power-specialister är sällsynta.

Axians har redan distribuerat sin lösning till ett sextiotal kunder inom ekonomiska sektorer som flyg, fordon, telekom och bank/försäkring. Inom denna sistnämnda sektor uppskattade till exempel det tyska försäkringsbolaget HUK-Coburg den enkla och intuitiva hanteringen via Linux/UNIX-plattformen som gör att IT-personal kan koncentrera sig på andra viktigare arbetsuppgifter.

* IBM Elastic Capacity on Demand är en lösning för att skapa tillfällig kapacitet genom att aktivera och inaktivera processorkärnor och minnesenheter för att möta behoven vid arbetstoppar.

14/12/2022

Vill du veta mer:
Länk till videon