Actemium och Cegelec ansvarar för elinstallationerna på en ny elproduktionscentral baserad på biomassa, en av de förnyelsebara energikällorna som delvis ska komma att ersätta värmekraftverken i området.

Sågspån som påskyndar energiövergången. Det är vad som sker i Cacao, en by i franska Guyana. Sågspånen kommer från lokala sågverk och tillsammans med annat vegetabiliskt avfall samlas det till biomassa som sedan blir en del av de förnyelsebara energikällorna i syfte att minska andelen kolväten i elproduktionen i franska Guyana. Andelen kommer att ha minskat med nära hälften år 2030: idag representerar den 90 % men siffran ska ner till 50 % på denna tidsperiod.

« Cegelec Guyane tänker tillämpa sin kunskap inom elteknik på förnyelsebara energier. »

För att nå målet byggs en ny elproduktionscentral med kraft på 5,1 MW en bit från havet, sydost om Cayenne. Två av VINCI Energies’ företag, Actemium Paris Energie & Environnement och Cegelec Guyane Génie Electrique axlar tillsammans ansvaret för elinstallationerna.  Actemium står bakom projektets ingenjörsdel medan Cegelec har installerat all den utrustning som krävs för att varmvattenberedaren och den ditkopplade turbinen som dras igång av vattenånga som produceras när biomassa bränns ska fungera korrekt: kablar, transformator och belysning.

« Cegelec har varit närvarande i Franska Guyana sedan 1960-talet och står bakom många projekt inom luftfarten och tjänstesektorn, påminner Serge d’Andrea, företagschef. Arbetet i Cacao kommer att visa Cegelecs kunskap inom industrin, något som inte utvecklats fullt ut ännu i Franska Guyana, och då särskilt inom den förnyelsebara energins framtid. »

Enligt lagen om att energifrågor bör programmeras in i ett flerårsperspektiv (PPE) ska andelen förnyelsebar energi utökas märkbart med produktionsmål för 2023 på 1 075 GWh, d.v.s. 3,5 gånger den andel värmekraftverk som planeras landa på 300 GWh. I Guyana representerar bränsle idag nära 45 % av energiblandningen.

Tack vare sin inblandning i solkraftprojekt « tänker Cegelec Guyane tillämpa sin kunskap inom elteknik på förnyelsebara energier », understryker Serge d’Andrea. Företaget är till exempel med i vattenkraftverksprojektet i Maripasoula, längs med floden Maroni. Det är en mini-damm som bildar en viktig eltillförselpunkt för städer som är belägna långt borta från väginfrastruktur och som idag använder floden för att transportera det nödvändiga bränslet för att driva lokala värmekraftverk.  Även i Franska Guyana blir det förnyelsebara lokalt.

13/06/2019