I samband med Covid-19-pandemin har projektteamen för VINCI Energies och Senelec i Senegal utvecklat en ny innovation. På distans i ett virtuellt privat nätverk (VPN) har de testat och validerat styrsystemet för en HTB-transformatorstation med ”Full Digital”.

Covid-19-pandemin har i många länder lett till en ökad användning av digital teknik för att företagens anställda ska kunna arbeta som ett team utan fysisk närvaro. Men digital användning har inte bara underlättat för distansarbete, den har också påskyndat innovationer för tekniska samarbetsinsatser som hitintills krävt att olika aktörer träffas. Detta är fallet med testfasen FAT (Factory Acceptance Test) i ett projekt som omfattar fabrikstestning av utrustningen i en anläggning innan driftsättning.

Installationen i Thiès, 70 km från Dakar i Senegal, av en 225 kV högspänningstransformatorstation utgör ett exempel på denna typ av innovation. I juni 2020 beslutade arbetsteamen från VINCI Energies i Västafrika och Senegals nationella elbolag Senelec att inte träffas hos tillverkaren i Frankrike som planerat för att godkänna leveransen av optiska mätomvandlare och det digitala kontroll- och styrsystemet ”Full Digital”.

Projektteamen valde en fjärranslutning med en säker linje som gör det möjligt att visualisera förloppet i FAT.

Utrustning som normalt bör testas och provas på fabriken av leverantören i närvaro av slutkundens representant. Projektteamen valde en fjärranslutning med hjälp av ett virtuellt privat nätverk (VPN) som gjorde det möjligt både att visualisera förloppet i FAT samt att hantera och ha kontroll över utrustningen hos leverantören för att kunna tillförsäkra bästa operativa förfarande för Senelec.

En premiär

”Dessa fabrikstester på distans är premiär för Senelec såväl som för oss på VINCI Energies i Västafrika”, säger Wassel Bouaouda, projektledare på VINCI Energies i Västafrika som övervakar projektet.

I praktiken mobiliserade denna fas på distans en representant för VINCI Energies i Frankrike. Med hjälp av en säker video- och internetlänk sammankopplade VINCI Energies specialister övervakningsstationerna för kontroll- och styrsystemen i Senegal med testplattformen i Frankrike, vilket gjorde det möjligt att på distans utföra alla procedurer och tester på utrustningen. Utifrån kontrollstyrningen tusentals kilometer bort styrde VINCIs och Senelecs operatörer det digitala kontroll- och styrsystemet hos tillverkaren för att verifiera och simulera systemets korrekta funktioner.

”Testerna syftade till att simulera de energirörelser som genereras av kontroll- och styrsystemet för att observera reaktionerna i skyddsanordningar och den automatik som styr dessa skydd”, kommenterar Wassel Bouaouda.

”Full Digital”

”Full Digital” är en ny teknik som förutom det digitala kontroll- och styrsystemet utgörs av ett optiskt fibernät som omfattar alla optiska ström- och spänningssensorer, optiska läsare som garanterar en hundraprocentig signalinsamling och -bearbetning.

Installationen i Thiès av denna ”hjärna” i transformatorstationen på 225 kV är en del av Pôles 2020-projektet som VINCI Energies och det senegalesiska elbolaget är engagerade i. Avtalet, som undertecknades 2018 och löper fram till juni 2021, omfattar uppbyggnad av ett överföringsnät, omvandling och distribution av energi och avser fem transformatorstationer och 200 km högspänningsledningar varav 120 km är luftledningar med en spänning på 225 kV och 90 kV och 80 km är jordledningar på 90 kV, och utbyggnaden av elnäten avser regionerna Tambacounda, Thiès och Dakar. Projektet omfattar även en komponent för nätverks- och datahantering genom utbyggnad av Dakars befintliga Integrated Database Management System (iDMS) och uppbyggnad av ett Tier III-certifierat datacenter.

Andra projekt som involverar VINCI Energies Västafrika i Senegal går enligt planerna, tillägger Wassel Bouaouda, och framhäver särskilt 225 kV-ledningarna för Gambia River Development Organization (OMVG), transformatorstationen och 90 kV-ledningen för SONES (Senegals nationella vattenbolag), transformatorstationen och 90 kV-ledningen för Guédiawaye samt transformatorstationer och 225 kV-ledningen för Mbour-Fatick.

14/01/2021