Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

SHM Denderstreek siktar på att minska energibalansen för sitt fastighetsbestånd kraftigt fram till år 2050. Hyresvärden förlitar sig särskilt på installering av solpaneler. Detta är ett projekt som genomförs med hjälp av IZEN.

Sedan våren 2022 har förvaltaren av subventionerade boenden SHM Denderstreek installerat solpaneler på över 150 bostäder.

Sedan våren 2022 har förvaltaren av subventionerade boenden SHM Denderstreek installerat solpaneler på över 150 bostäder.

På grund av de ökade elkostnaderna tvingas hushållen i subventionerade bostäder bära ytterligare en börda, som ofta är tung.

Det är därför mer än någonsin av yttersta vikt för dessa hyresvärdar att hitta lösningar som gör det möjligt för deras hyresgäster att kunna dra nytta av koldioxidfri och förmånlig energi. Detta är ett initiativ som också bidrar till att påskynda energiomställningen i deras fastighetsbestånd.

I Belgien driver organisationen för subventionerade bostäder i Denderstreek i regionen Östflandern ett frivilligt åtgärdsprogram inom detta område. Efter att ha utrustat några av sina byggnader med 66 solcellspaneler på våren 2022 har hyresvärden SHM Denderstreek påskyndat processen genom att installera solpaneler på 102 andra subventionerade bostäder under september månad 2022.

”Med hjälp av denna investering sparar hyresgästerna in på sina energikostnader och SHM Denderstreek gör sin egendom mer hållbar.”

Anpassning av anläggningar

Båda projekten anförtroddes åt, som specialiserat sig på fotoelektromotoriska paneler och system baserade på förnybara energikällor.

Det andra projektet, som inleddes i september, omfattade fristående hus fördelade på tre kommuner i närheten. 698 fotoelektromotoriska moduler har installerats, vilket motsvarar en sammanlagd installerad effekt på 282,69 kW för en beräknad årsproduktion på 250 MWh.

”För att minska investeringen per enhet och därmed utrusta fler hem, valde vi mindre solcellsanläggningar, som var dimensionerade efter husets storlek och efter hur många som bor i det”, förklarar Gilles Raemdonck, som är strategisk affärsutvecklare på IZEN.

Utbildningsarbete

Att öka invånarnas medvetenhet om användningen av dessa nya anläggningar var kärnan i de åtgärder som vidtagits av hyresvärden och IZEN. ”Utbildningsarbetet är viktigt”, understryker Mieke Dobbenie, som är kommunikationschef på SHM Denderstreek.

”Den äldre generationen har till exempel lärt sig att använda så mycket energi som möjligt på kvällen för att dra nytta av nattaxan. Vi råder dem nu att förbruka så mycket som möjligt under dagen när solen skiner men också att fördela sin användning bättre för att undvika förbrukningstoppar.”

För att hjälpa dem med deras energihantering har hyresgästerna fått en IZEN-mätare som visar den samlade solcellsproduktionen och den ögonblickliga förbrukningen. ”Alla de boende kan ladda ner Fluvius-appen kostnadsfritt, som ger dem en översikt över uttaget och inmatningen av elektricitet”, förklarar Tom Van Den Berghe, som är projektledare på SHM Denderstreek. Skillnaden mellan den genererade effekten och den inmatade effekten är den energi som de har förbrukat. Det är ett verktyg, som är mycket lätt att komma åt, även en 82-årig hyresgäst har lärt sig att använda det.”

Information i realtid

När det gäller själva projektet bestod IZEN:s uppgift i att slutföra detta projekt på bara tio dagar. ”Vi tog till vara på den expertis och erfarenhet som vi förvärvade under det föregående projektet under våren, allt för att genomföra detta andra projekt mer effektivt genom att minska ett antal organisatoriska kostnader”, förklarar Gilles Raemdonck, som är projektledare för subventionerade bostäder på IZEN.

En lokal logistikplattform inrättades som gjorde det möjligt att leverera solpaneler, växelriktare och monteringsmaterial. Detta nav innefattade ett lagringsutrymme och ett rörligt kontor där projektledaren samordnade arbetet för de sju arbetslagen som deltog i projektet.

För att hålla denna snäva tidsfrist prioriterades återigen kontinuerlig kommunikation med de boende i området . ”Projektets framgång beror också på de 102 familjer som är berörda”, understryker Gilles Raemdonck. De måste veta när vi skall installera systemet och vad som förväntas av dem, till exempel att de röjer upp i sin trädgård eller sin uteplats för att vi skall kunna installera vår utrustning.”

”För att se till att allt gick smidigt, organiserade vi en rundtur för alla de boende i området för att påminna dem om installationsdatumet och visa dem alla aspekter av projektet”, tillägger Mieke Dobbenie.

IZEN-arbetslaget lade för sin del upp en arbetsplan på sin webbplats, för att hyresgästerna skulle kunna följa hur arbetet utvecklades i realtid och få reda på eventuella ändringar. Ett telefonnummer tillhandahölls för alla förfrågningar.

Gemensamt intresse

”Trots den mycket korta tidsfristen gick det här projektet mycket smidigt. Vi fick väldigt få förfrågningar från våra boende i området och inga klagomål. Slutligen uppfattar våra hyresgäster installeringen av solpanelerna som en gåva som hjälper dem att betala deras energiräkningar”, noterar”, Mieke Dobbenie.

För hyresvärden SHM Denderstreek är intresset tvåfaldigt: ”Med hjälp av den här investeringen drar våra hyresgäster nytta av den el som produceras och sparar in på sina energikostnader, samtidigt som vi gör vår egendom mer hållbar. Till år 2050, med en årlig budget på 250 000 euro för installation av solpaneler, måste alla våra 2 347 subventionerade bostäder uppnå en EPC-poäng på 100 [Energy Performance Certificate, energicertifikat på en skala från 0 till 700]”, förklarar Tom Van Den Berghe.

SHM Denderstreeks chef för tekniska tjänster tillägger: ”En del av den producerade elen går in i det allmänna elnätet, vilket också ger oss möjlighet att förhandla om taxor med vår energileverantör.”

 

15/02/2023