Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Omexoms smart lighting-lösning We-Light Open möjliggör en permanent tillförsel av el till gatubelysningen och en finjustering av belysningen i staden. Lösningen är en del av ett större utbud av applikationer i den smarta staden.

Att modernisera stadsbelysningen innebär ofta att byta till LED-glödlampor. Men för de kommuner som vill öka på sin digitalisering har gatubelysningen mer potential än bara glödlampor.

Gatubelysning utgör i själva verket perfekta strukturer för sensorer som kan samla in olika former av data och styra digitala applikationer som är användbara både för invånarna och för de som sköter staden. I Lemgo i västra Tyskland satsar man på tekniken och har bland annat tagit fram ett provlaboratorium i naturlig storlek tillsammans med Institutet Fraunhofer IOSB. Här kan företag prova digitala lösningar som gör gatubelysningen mer intelligent.

Omexom (ett varumärke inom VINCI Energies) är en leverantör som i denna stad på cirka 40 000 invånare provat en lösning som kallas för We-Light Open, och som gör det möjligt att lägga grunderna för en ”smart stad” i gatubelysningen.

Omexom har installerat sensorer på belysningsstolparna som samlar in information om parkering och bygger broar mellan andra applikationer. Tobias Hugo, som är affärsansvarig på Omexom och specialist på lösningar för den smarta staden, kommenterar projektet.

Alla städer har inte samma förväntningar vad gäller den smarta staden. Tanken med lösningen We-Light Open är att kunna anpassa sig till de olika förväntningarna.

”Moderniseringen av de gamla belysningsstolparna, som nu blivit intelligenta tack vare We-Light Open, innebär att man kan lägga grunderna för en permanent tillförsel av en smart stads olika komponenter i en belysningsstolpe”, säger han.

Smart City-applikationer i den existerande gatubelysningen

Omexoms lösning gör det möjligt att tillgängliggöra andra aspekter av den smarta staden. När den väl installerats, kan gatubelysningen styras som tidigare men den kan också anpassas till nya metoder. En av We-Light Opens egenskaper är att lösningen kan implementeras på ett oberoende sätt inom varje sub-nätverk i den existerande gatubelysningen.

Det innebär att användaren kan välja ut vilka områden man vill utrusta i första hand och installera systemet i etapper. Installationen är mycket enkel och den befintliga styrningen förändras inte. Man behöver till exempel inte sammanställa ett parallellt nätverk för att kontrollera belysningen. Dessutom gör systemet det möjligt att installera olika former av belysning i det redan existerande nätverket, som LED-glödlampor och induktiva lamphuvuden.

Flera tyska städer är intresserade

Lösningen, som tagits fram av Omexom, är särskilt intressant för stora och mellanstora städer som måste parera projektfinansiering och en förståelse för det belysningsnätverk som redan finns. I Tyskland är flera städer, till exempel Duisburg, Essen och Mönchengladbach i Nordrhein-Westfalen och Ingolstadt i Bayern, redan involverade.

”Alla städer har inte samma förväntningar på den smarta staden. Men tanken med lösningen We-Light Open är att kunna anpassa sig till olika förutsättningar”, säger Tobias Hugo.

Tillvägagångssättet som Omexom tagit fram är progressivt. Det tar i beaktande att en stad behöver samköra olika typer av censorer i olika faser och i olika områden.

I ett första steg installerar Omexom utrustning och material som gör det möjligt att tillförse belysningsstolparna med kontinuerlig ström. I ett andra steg aktiverar företaget nätverket, dess kontroll och styrning, kartläggning av stolparna, kontroll över belysningen, distansstyrning via en styrcentral med öppna gränssnitt, censorförberedelser och wifi-uppkoppling.

I ett tredje steg, när detaljerna kring den ”smarta staden” har definierats med de ansvariga i kommunen, installerar Omexom sensorer och applikationer som motsvarar olika funktioner som parkering, trafik, väderlek, reklam och mobiltelefoner, wifi, elcykel-laddningsstationer med mera.

”We-Light Open är en pragmatisk och stegbaserad lösning som påskyndar den smarta staden”, säger Tobias Hugo.

12/03/2020