Skyddshjälm med ett inbyggt system, handsfree feberscanner, larmbricka … Verksamheterna inom VINCI Energies har tänkt i nya banor för att snabbt hitta lösningar som gör det möjligt för företag att fortsätta sitt arbete på ett coronasäkert sätt.

Den hälsokris som pågår i världen sedan många månader tillbaka har radikalt förändrat arbetsvanor i butiker, kontor och fabriker. För att hantera riskerna för överföring av Covid-19-smitta har olika innovativa lösningar tagits fram för att göra arbetsplatserna säkrare. Det finns ingen brist på idéer. Här är några exempel från Schweiz och Storbritannien inom VINCI Energies företag.

Med en yta på omkring 100  000 m2 är uptownBasel i Arlesheim i utkanten av Basel den största byggarbetsplatsen i nordvästra Schweiz. En välorganiserad byggarbetsplats för ett projekt som är planerat att bli ett kompetenscentrum för Industri 4.0, och som aldrig avstannat trots Covid-19-pandemin.

Framgången för våra verktyg har spridit sig utanför vårt företag och en del av våra kunder visar intresse för att införa dem på sina företag.

Till skillnad från vissa andra länder såsom Frankrike stängde Schweiz inte ned byggarbetsplatserna i sitt land under krisens första fas. ”Däremot införde Förbundsrådet strikta åtgärder på arbetsplatserna, såsom att hålla ett minimiavstånd på 2 meter, och dessa åtgärder åtföljdes av många kontroller”, förklarar Nicolas Muller, ansvarig på Actemium Automation & Industrial IT.

Det är just angående säkerheten på byggarbetsplatser under den globala hälsokrisen som företaget inom VINCI Energies, som är specialiserat på optimering av industriella processer, kontaktades av systerföretaget Axians.

I början av april 2020 fick Axians, som ansvarar för informations- och kommunikationstekniken på byggarbetsplatsen i Basel, i uppdrag av byggherren att finna en lösning som gör det lättare att respektera hygienreglerna. En lösning som skulle göra det möjligt att fortsätta arbetet på ett säkert sätt.

Inbyggt system i hjälmarna

Naturligtvis har man utökat de sanitära anläggningarna, skapat fler platser för arbetspauser och installerat fler kaffemaskiner och varuautomater. Men det var nödvändigt att gå längre eftersom det finns risk för att personalen på byggarbetsplatsen ofta oavsiktligt missar att respektera de nya reglerna när de koncentrerar sig på sitt arbete, och särskilt de regler som rör fysisk distansering.

I samarbete med Axians hade Actemium därför på endast två dagar tänkt ut och utformat en prototyp för ett verktyg som gör att man bättre kan skydda dem som arbetar på byggarbetsplatsen.

”Systemet som är inbyggt i personalens hjälmar är baserat på en kombination av Bluetooth- och UWB-teknik (Ultra Wide Band) och kan bedöma avståndet mellan två enheter, sålunda två personer, och varna med en ljudsignal eller med vibrationer så fort de befinner sig inom 2 meter från varandra, och detta avstånd kan ställas in med en mobilapp”, förklarar Nicolas Muller.

Ett enkelt och effektivt verktyg

Övertygade om denna idé gick uptownBasel med på att utveckla den. Man beslutade till och med att använda den för att kommunicera ut sitt fastighetsprojekt som är starkt inriktat på ny teknik och samarbete. En video om det nya verktyget producerades av gruppens arbetsteam och sändes på schweizisk tv.

Prototypen som tagits fram med hjälp av startup-företaget Insolem i Alsace, som är specialiserat på inbyggda system och som har utvecklat ett elektroniskt kretskort ad hoc, har redan industrialiserats och kan nu serietillverkas.

”När vi delade videon på VINCI Energies interna Yammer-nätverk förstärktes vårt momentum. Under de senaste månaderna har vi kontaktats av ett femtiotal kunder som vill använda detta nya verktyg på sina egna byggarbetsplatser eller företag”, säger Nicolas Muller.

Han vill betona att detta nya verktyg inte på något sätt kan ”spåra” människor. Det samlar dock anonymt in interaktioner mellan människor och kan visa statistik utifrån en instrumentpanel. ”Detta är ett sätt att göra folk uppmärksamma på att hålla avstånd, i likhet med andra ”smart safety”-lösningar som framtagits av VINCI Energies där enkelhet och smidighet är viktiga ingredienser.” avslutar han.

Coronasäkra kontorslokaler

En annan av dessa nya lösningar, är den som Cougar Automation har kommit fram till särskilt innovativ. Det brittiska dotterbolaget till VINCI Energies, som är specialiserat på automationstjänster och systemintegration, har nämligen skapat en handsfree feberscanner och en personalbricka som är försedd med ett larmsystem. Brickan som personalen bär varnar när de godkända fysiska avstånden inte respekteras eller när ett område har nått sin maximala personkapacitet.

”Vi ville kunna erbjuda vår personal säkra och flexibla kontorslokaler för att i största möjliga mån undvika avbrott under dessa svåra tider”, förklarar projektchefen Patrick Gains och affärsutvecklingschefen Simon Pape på Cougar Automation.

Personalbrickans larmsystem baseras  på teknikerna BLE (Bluetooth Low Energy) och UWB (Ultra Wide Band). Feberscannern å sin sida bygger på registrering och analys av en värmebild av ansiktet utifrån över 1 000 mätpunkter. ”Ett grönt eller rött ljus tänds beroende på uppmätt temperatur och anger om man får komma in på kontoret eller ej, eller om man måste gå hem och sätta sig i karantän och ta Covid-testet”, förklarar Patrick Gains. Sensorns snabba analysmöjligheter – upp till 700 personer per timme – gör den till ett enkelt, pålitligt och snabbt verktyg vid ingången till en byggnad.

Testas i andra företag

Dessa två system har varit i funktion sedan slutet av september 2020. Cougar Automation använder dem internt för sina 50 anställda och planerar att ta in dem i sitt utbud av Covid-säkerhetsanordningar som de erbjuder sina kunder. ”Framgången med dessa två verktyg har spridit sig utanför vårt företag och en del av våra kunder visar intresse för att införa dem på sina företag för att kunna ge ett bättre skydd till sin personal. Företag har använt närhetssensorerna och testar dem för närvarande i små partier med målsättningen att sprida dem i sina organisationer”, säger Simon Pape.

17/12/2020