Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Det mobila sjukhuset hos Centret för katastrofinsatser i Toulouse är unikt i sitt slag för sin snabba installation och sin autonomi och har utformats i samarbete med Cegelec Défense.

För att avlasta akutmottagningen som under den andra vågen av covid-19 var på väg att bli helt fullbelagd erhöll sjukhuset i Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) den 9 november 2020 ett unikt mobilt sjukhus, kallat UMPEO (Unité Mobile Polyvalente Europe Occitanie).

Leveransen av denna 13 meter långa vårdenhet på cirka 10 ton bestod av en enda container med fem utdragbara delar som transporterades med en lastbil på 18 ton, och denna enhet kunde sedan installeras på endast 20 minuter med all sin nödvändiga och integrerade utrustning (bårar, respiratorer, monitorer, sprutkolvar, morfinpreparat, infusionspumpar etc.). UMPEO i sin tur kan samtidigt behandla tio patienter i relativt brådskande vårdbehov och åtta i behov av akutvård.

”Arbetsteamen för Cegelec Défense och SAMU 31 arbetar med en andra prototyp som är på väg att färdigställas i våra verkstäder.”

Denna helt nya konstruktion uppstod från ett behov som påtalats i flera år av professor Vincent Bounes, chef för akutsjukvårdstjänsten SAMU 31, och har utformats i samarbete med Cegelec Défense, en verksamhet inom VINCI Energies som är specialiserat på tekniska tjänster inom försvar och säkerhet.

”Efter olyckan i AZF-fabriken i september 2001 har vi framförallt efterfrågat lösningar där man kan sätta upp en helt fristående konstruktion som är anpassad till katastrofmedicin (attacker, industriella olyckor, naturkatastrofer etc.). Men de lösningar som fanns uppfyllde inte alla våra krav, och då speciellt kravet att den skulle kunna sättas upp på mindre än en timme, säger Vincent Bounes. Det var under en hälsokonferens 2019 som vi upptäckte demonstratorn för Cegelec Défenses skyddsrum.”

Optimera hastighet för operativ utplacering

Härifrån föddes idén att skapa ett mobilt sjukhus genom att bygga om ett befintligt befälsrum som utformats av Cegelec Défense för flygvapnets externa operationer. Projektet drevs av det helt nya Centret för katastrofinsatser i Toulouse som för genomförandet av detta projekt tilldelades en del av den europeiska budgeten på 2,3 miljoner euro inom ramen för POCTEFA (Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre).

”Under hela den första lockdownperioden ägde coworking-möten rum varannan vecka mellan SAMU 31-teamen och våra team, säger Frédéric Tribet, VD för Cegelec Défense Solutions & Services. Där vi kontinuerligt kom fram till nya mekaniska och eltekniska lösningar på hur man integrerar den medicinska utrustning som krävs för akutsjukvård i skyddsrummet, med hänsyn tagen till arbetsrutinerna på platsen. Och detta samtidigt som man säkrar strömförsörjningen, särskilt vid strömavbrott, och optimerar hastigheten för den operativa utplaceringen så att denna går betydligt snabbare att sätta upp jämfört med befintliga tältlösningar.”

Projektet som påbörjades utan anknytning till covid-19 visar sig helt motsvara SAMU:s grundare professor Louis Larengs idé om ett sjukhus ”utanför väggarna”. ”Faktum är att den första operativa utplaceringen ägde rum i september 2020 där UMPEO användes som ett mobilt Covid-19-testcenter i sex städer i södra Haute-Garonne”, säger Gilles Laborde, ordförande för Cegelec Défense.

Vad gäller funktion och användning av det mobila sjukhuset i Bayonne verkar alla vara eniga om att ”både komforten och ergonomin för arbetet är mycket tillfredsställande”, konstaterar Vincent Bounes, som berättar att en utplacering av denna mobila konstruktion kommer att ske i Navarra i början av 2021 i form av ett covid-19-testcenter, ”vilket visar på dess stora mångsidighet”, säger chefen för SAMU i Toulouse.

En andra prototyp snart färdigställd

Men innan dess utrustas UMPEO:n med ett satellitsystem som möjliggör sjukvårdsinsatser på distans och med kommunikationssystemet Antares. En konstruktion med dubbla funktioner, där en konfiguration är utrustad som en avancerad medicinsk station och den andra är utrustad som en mobil krishanteringsstation.

”Dessutom arbetar Cegelec Défense och SAMU 31:s på en andra prototyp som är på väg att färdigställas i våra verkstäder”, säger Gilles Laborde. ”Denna gång rör det sig om en enhet för kemisk dekontaminering med en behandlingskapacitet på 100 till 150 personer i timmen beroende på vilken konfiguration den har”, förklarar Frédéric Tribet.

Slutligen har vi på längre sikt ett annat pågående projekt som heter DOMUS och där vi planerar att skapa en kupolmodul för sensorisk simulering i Toulouse. ”Syftet med denna modul är att utbilda räddningspersonal och ge dem möjligheter att öva under extrema förhållanden. Denna kommer att bli den första i Europa”, säger ordföranden för Cegelec Défense.

14/01/2021