Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

GRTgaz har tillsammans med sju partners utformat en experimentanläggning för att testa Power-to-Gas-processen som består i att omvandla grön el till väte eller metan. Actemium deltar i detta projekt som öppnar upp för ett lovande sätt att lagra energi.

Jupiter 1000 som lanserades 2014 av GRTgaz och togs i bruk i februari 2020 är ett industriellt demonstratorprojekt för Power-to-Gas. Anläggningen som ligger i Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) baseras på en innovationsplattform för energiomvandling och har till syfte att omvandla förnybar el (vind, sol etc.) till gas för att kunna lagra den.

Processen består i att omvandla överskott av grön el till väte med hjälp av två elektrolysatorer med olika tekniker – PEM (membran) och alkalisk teknik – för att testa deras respektive prestanda. Det producerade vätet injiceras i gasöverföringsnätet hos GRTgaz samt hos Teréga som förvaltar nätet i sydvästra Frankrike.

”Detta kontrakt gör det möjligt för oss att stödja övergången från naturgas till väte tillsammans med en välkänd aktör, GRTgaz.”

Genom att balansera elnäten och ta till vara på produktionsöverskottet främjar elektrolysen utvecklingen av oregelbundna energikällor som fortfarande är instabila på grund av svårigheterna med att lagra deras produktion.

Jupiter 1000-projektet som siktar på en väteproduktion på 200 m3/tim via en anläggning på 1 MWe, har även för avsikt att testa produktion av syntetisk metan. Med hjälp av en enhet för koldioxidavskiljning på skorstenarna till den angränsande anläggningen Swiss Steel Group (tidigare Ascometal) och en enhet för metanisering gör anläggningen i Fos-sur-Mer det möjligt att införa ytterligare ett steg i elektrolysen genom att omvandla det producerade vätet och den avskilda koldioxiden till syntetisk metan. Metaniseringsenhet i projektet är planerad att tas i drift till slutet av 2020.

GRTgaz har sju partners som är engagerade i Jupiter 1000: Compagnie Nationale du Rhône som levererar förnybar el via sina vind- och solkraftverk, RTE för elöverföringsnätet, McPhy Energy för elektrolysatorerna, Khimod/CEA för metanisatorn, Leroux & Lotz Technologies för koldioxidavskiljningen, Teréga för injicering i gasnäten och den stora kusthamnen Marseille Fos för elproduktion via vindkraftverk.

Actemiun utvald att utföra EIA-arbetena

Actemium Laxou (VINCI Energies) som är en erkänd leverantör till GRTgaz vad gäller dennes gasinfrastrukturprojekt i Frankrike valdes ut efter en anbudsinfordran att utföra samordningen av alla EIA-arbeten (Elektricitet, Instrumentering, Automation) för projektet.

Förutom att installera hög- och lågspänningsanläggningar hanterade vi de olika enheterna (kompressorer, metaniseringsenhet och elektrolysatorer), installerade analys- och mätningssystemet för de olika komponenterna (väte, THT, naturgas, kolmonoxid etc.) samt all instrumentering. Slutligen förser vi varje partner med registrerade data på anläggningen”, säger Business Unit chefen Frédéric Niciejewski. Actemium Laxou tillhandahöll också cybersäkerhetsdelen för projektet i enlighet med kraven från den franska cybersäkerhetsbyrån ANSSI som antagits av GRTgaz.

Kontraktet på cirka 3 miljoner euro gör det möjligt för oss att stödja övergången från naturgas till väte tillsammans med en välkänd aktör, GRTgaz, tillägger han. Detta är ett tillfälle för oss att stärka och öka kompetenserna i våra arbetsteam och att på så sätt få en ingångsport till en lovande marknad som backas upp av en omfattande europeisk investeringsplan vilket på sikt kan leda till utvecklandet av ett särskilt transportnät för väte.”

Vad gäller denna nya dynamik kring väte framstår Power-to-Gas idag som den teknik som är bäst anpassad för långtidslagring vilket gör att man kan tillvarata överskott av förnybar el.

NYCKELORD

ENR, energieffektivitet, koldioxidfri energi, energi, förnybar energi, vindkraft, infrastrukturer, innovation, energiprestanda, solkraft, lagring, energiomvandling

19/11/2020