Cegelec City Solutions Wien (VINCI Energies) ansvarar för el, kablage och antiblixt-skydd för nio nya tunnelbanestationer i den österrikiska huvudstaden.

Med utbyggnaden av U2-linjen och byggandet av U5-linjen utvidgar och moderniserar den österrikiska huvudstaden sitt storstadsnätverk, för att bättre tillgodose behoven hos de 2 miljoner invånare som Wien förväntas ha år 2030. “Korsningen mellan dessa två linjer utgör det bästa möjliga tillskottet till det nuvarande underjordiska nätverket,” säger Ingrid Monsberger-Köchler, kommunikationschef för Wiener Linien, chef för Wiens U-Bahn. “Stationerna Rathaus, Neubaugasse och Pilgramgasse kommer att bli viktiga underjordiska förbindelser med andra tunnelbanelinjer.”

Liksom Paris tunnelbanenätverk gör nätverket i Wien det möjligt för passagerare att nå de viktigaste järnvägsstationerna, men också ansluta till S-Bahn – motsvarigheten till franska RER. Det blir ett U-Bahn–S-Bahn-nätverk som det pågående arbetet särskilt kommer att fördjupa, understryker chefen för Wiener Linien:
”Förutom förbindelserna från centralstationen och Meidling, kommer passagerare att kunna ta S-Bahn från tunnelbanan (U-Bahn) vid Matzleindorfer Platz”, en ny station som kommer att ligga vid utbyggnaden av linje U2.

Denna kompletterande korsning öppnar vägen för “nya rutter och minskar transporttiderna”. “Med dessa många underjordiska korsningar kommer de nya spåren att fungera som en katalysator. De kommer inte bara att underlätta den täta trafiken, utan också förbättra effektiviteten i hela kollektivtrafiknätet, säger chefen för Wiener Linien.

Ett utökat och sammankopplat nätverk

Det pågående arbetet, där Cegelec City Solutions Wien (VINCI Energies) ansvarar för kablage och elektriska installationer, kommer att utvidga det underjordiska nätet. Det innehåller idag 80 km spår där 109 stationer finns utplacerade.

U2-linjen mellan Seestadt och Karlsplatz kommer att ändras på två sätt. Den kommer å ena sidan att fortsätta från Rathaus till Neubaugasse, och från Matzleindorfer Platz till Wienerberg, och därmed bli den längsta tunnelbanelinjen i nätverket.
Å andra sidan kommer en del av tunneln och dess spår att användas för passage av den nya U5-linjen från Karlplatz till Rathaus.
Denna rutt kommer att fortsätta västerut till AKH och Elterleinplatz i distriktet Hernals.

Dessa arbeten “måste naturligtvis ta hänsyn till de begränsningar som är kopplade till byggandet av ett underjordiskt nätverk i stadens centrala delar”.

När det gäller U5 kommer den att bli “Wiens första helautomatiserade tunnelbanelinje”, säger chefen för Wiener Linien, Ingrid Monsberger-Köchler. Denna innovation kommer att kräva modernisering av stationerna, särskilt de från Karlsplatz till Rathaus, som kommer att vara utrustade med skärmdörrar. Detta arbete kommer att resultera i stängning av de berörda stationerna under en tid,  “men resten av det underjordiska nätet kommer inte att störas “, förklarar hon.

Dessutom kommer U2xU5-korsningen att fylla ett tomrum i hjärtat av nätverket: En del av Wien där cirka 370 000 människor bor och arbetar, och där linjerna är särskilt belastade. Inom denna sektor kommer passagerarna att dra nytta av de nya anslutningarna som skapats på linje U2: från Seestadt till Wienerberg, samt på linje U5 från Karlsplatz till Elterleinplatz.
”I hela nätverket erbjuder nu 10 stationer anslutning till tunnelbanan.”
De kommer att öka till 14 när korsningen U2xU5 är klar, förklarar Ingrid Monsberger-Köchler.

Arbeten fram till 2026

Arbeten, där Cegelec City Solutions Vienna är involverat, beräknas pågå fram till 2026. Förberedelserna för den första fasen pågår redan: konstruktion av stationerna Frankhplatz och Reinprechtsdorfer Straße, konstruktion av korsningen U2xU4 vid Pilgramgasse, ombyggnad av en del av U2-linjen som kommer att ge plats för U5-linjen.
För alla dessa stationer installerar Cegelec kablage och kabelmagasin, sätter upp det elektriska distributionssystemet, samt ledningar som är nödvändiga för värme- och rökutvecklingssystemen.

“All verksamhet måste uppfylla de begränsningar, som är förknippade med byggandet av ett underjordiskt nätverk i stadens centrala områden,” säger aktören Wiener Linien.
I det förberedande arbetet ingick till exempel konstruktion av byggnader, för att tunneln skulle kunna byggas under jord. På vissa platser är det också nödvändigt att avleda trafiken och generellt se till att begränsa olägenheterna, t.ex. buller på grund av byggnadsarbeten i tätbefolkade zoner.”

10/09/2020