Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Privata mobilnät för radiokommunikation (PMR) användes under en lång tid endast för röstkommunikation, men har fått ett uppsving i och med 4G-tekniken och den kommande 5G-tekniken. Tack vare denna utveckling kan PMR nu användas för överföring av komplexa data, och väcker därmed ett allt större intresse hos såväl näringsliv som offentlig förvaltning.

I samband med t.ex. attentat, naturkatastrofer, olyckor och polisinsatser krävs ett stabilt kommunikationssystem som fungerar vid varje givet tillfälle och på varje given plats. Det är just detta som kan uppnås med ett system för kritisk kommunikation baserat på PMR (Professional Mobile Radiocommunications) som är tillgängligt dygnet runt, varje dag.

Dessa system var från början analoga, men digitaliserades i och med standarderna TETRA (Terrestrial Trunked Radio) som kom på 90-talet och DMR (Digital Mobile Radio) som kom 2005. Tack vare LTE-tekniken (Long Term Evolution), kan professionella organisationer numera använda systemen inom nya områden.

”Marknaden för kritisk kommunikation växer snabbt just nu. Sedan ett eller två år tillbaka ser vi hur användningen förändras till följd av LTE-tekniken (Long Term Evolution), med andra ord 4G och snart 5G, som gör det möjligt att utöver röstkommunikationen också överföra data”, förklarar Fouad El Mernissi, International Business Development Manager för Axians, VINCI Energies expertvarumärke inom ICT.

Exempelvis personal på flygplatser – lastare, trafik- eller ramppersonal – kommer så småningom att få tillgång till smartphones som dels kan användas för samma typ av kommunikation som idag sker via TETRA-terminaler (via en Mission Critical Push-to-talk-applikation), men därutöver också för överföring av högupplösta videoflöden till flygplatsens kontrollcentral.

Behov av frekvensutrymme

Det är inte särskilt länge sedan de första privata 4G-näten installerades. En förutsättning för sådana nät är tillgången till privata frekvenser, som fördelas av tillsynsmyndigheterna. I Europa ser det i nuläget ganska olika ut i olika länder.

I Frankrike har ARCEP, myndigheten för regleringen av elektronisk kommunikation och post, reserverat 40 MHz på 2,6 GHz-bandet för privata nät. Frekvensutrymme har tilldelats även i Nederländerna och Tyskland, men ännu inte i Portugal, Belgien eller Sverige.

 ”Tack vare 5G-teknikens intåg är det här en marknad med enorm potential”.

De telekomoperatörer som äger frekvenser vill också kunna erbjuda tjänster för yrkespersoner med sina nationella mobilnät som bas.

När 5G nu introduceras är operatörerna fast beslutna att positionera sig på marknaden och erbjuda lösningar för företag och organisationer. ”Tack vare 5G-teknikens intåg är det här en marknad med enorm potential, som inte är lönsam för operatörerna så länge de endast vänder sig till privatpersoner. 5G kommer alltså också att påverka B2B-sektorn”, säger Axians Business Development Manager Fouad El Mernissi.

Dedikerade nätverk för bättre driftsäkerhet och tillgänglighet

Ett PMR-nät är reserverat för professionella organisationer som distribuerar det, vilket innebär en tjänst av hög kvalitet som är driftsäker, kontinuerlig och säker.

PMR-näten är därför ett optimalt alternativ till de publika operatörernas nät, som kan drabbas av kapacitetsproblem eller till och med överbelastning vid ökade kommunikationsflöden i samband med exceptionella händelser som naturkatastrofer eller attentat.

PMR-näten är också utformade för att uppfylla specifika täckningsbehov, t.ex. i ett industriområde, medan de publika näten kan ha otillräcklig täckning på strategiskt viktiga platser inom området.

 

Fokus
Axians är offensiva på en växande marknad

Systemintegratören Axians med sin starka Innovationskultur har redan gått in på denna marknad, som präglas av snabba tekniska framsteg. VINCI Energies-koncernen förvärvade för övrigt under 2019 två företag som positionerat sig inom detta segment, nämligen Sysoco i Frankrike (som fått det nya namnet Axians Réseaux Mobiles Privés) och Koning & Hartman i Nederländerna. ”Axians har förvärvat expertkunskaper inom integrering och hantering av PMR-nät. Vi är redo att bidra när det tekniska klivet över till privata 4G-nät tas, och även för införandet av 5G, som redan har inletts.” tillägger Fouad El Mernissi. Han ser i den nya generationens PMR-nät konturerna av framtidens bredbandsnät för kritisk kommunikation, både i offentliga och affärsmässiga perspektiv.

15/04/2021