Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

VINCI-koncernen har inlett en fjärde omgång av ett vetenskapligt partnerskap med tre ledande tekniska högskolor. Maxime Trocmé, som är chef för forskning och utveckling på VINCI, förklarar formen, innehållet och omfattningen. 

I slutet av november 2023 förnyade VINCI sitt engagemang i Laboratoriet för miljöforskning. Vad handlar det om egentligen? 

Laboratoriet är resultatet av ett partnerskap, som inleddes 2008 mellan VINCI och tre ledande tekniska högskolor. Detta vetenskapliga mecenatprogram syftar till att minska miljöpåverkan från byggnader och infrastruktur och att stödja framväxten av nya lösningar inom koncernen. Vi tillhandahåller våra egna användningsfall och projekt som experimentområden för institutionernas forskningscentra. Vi respekterar då givetvis forskarnas oberoende och frihet från inblandning/obehörig påverkan. Å andra sidan drar våra företag och medarbetare nytta av framstegen inom forskningen.  

 I slutet av 2023 förnyade vi återigen samarbetet på 15 år, denna gång till 2028. Ett sådant långsiktigt partnerskap är sällsynt i forskningssvärlden, speciellt i Frankrike där den fortfarande är relativt blygsam. 

Inom vilka specifika forskningsområden arbetar ni? 

Vi har valt ut tre prioriterade områden: energieffektivitet i byggnader med MINES Paris – PSL, biologisk mångfald med AgroParisTech och hållbar rörlighet med Ecole des Ponts ParisTech. Arbetet som utförs tillsammans med de tre prestigefyllda skolorna, kommer att bidra till att VINCI förbättrar lösningarna för sina verksamheter och att underlätta miljöomställningen av dem. De flesta av våra företag deltar i genomförandet nedströms i värdekedjan,  vilket tenderar att minska deras manöverutrymme i miljöhänseende. Partnerskapet gör det möjligt för oss att stärka vår närvaro och våra åtgärder inom området ”grön” innovation. Det är med andra ord ett öppet tillvägagångssätt för forskningsinsatser för allmänt intresse. Forskningens resultat offentliggörs och delas både med forskarsamhället och med alla intressenter i staden och den omgivande regionen, för att underlätta beslutsfattandet och förbättra tillämpningarna.  

Partnerskapet har redan gjort det möjligt att främja många miljölösningar, som tas fram av VINCI-företag.” 

Vad är resultatet av det femtonåriga kompanjonskapet? 

Sedan 2008 har koncernen investerat 12 miljoner euro i fler än 75 forskningsprojekt i partnerskapet. Vi har kunnat dra nytta av ett nätverk av 50 forskare inom skolorna och 100 medarbetare som deltog från VINCIs sida. Fler än 3 000 deltagare har besökt våra konferenser och vårt arbete har resulterat i flera hundra publikationer. Partnerskapet har redan gjort det möjligt att främja många miljölösningar, som har tagits fram av VINCI-företagen.  Partnerskapet har redan bidragit till ett antal miljölösningar som främjas av VINCIs affärsenheter. Jag tänker till exempel på Urbalia (urban biologisk mångfald), Equo Vivo (ekologisk ingenjörskonst), Resallience (anpassa städer och infrastruktur till klimatförändringar), Revilo (urbana coola öar) och Power Road (energiproducerande vägar). De verktyg som utvecklats är också avsedda för att användas i demonstrationsprojekt. Det var t ex fallet med projektet för restaurering av Trarieux-sjukhuset i Lyon i Rhône-Alpes. 

Vad innehåller denna fjärde cykel? 

VINCI avsätter  6 miljoner euro under fem år för att främja forskning om byggnaders energieffektivitet, livscykelanalys av stadsdelar, hållbar rörlighet och biologisk mångfald. Denna nya sekvens har tre stora ambitioner: att ta hänsyn till gränser för jordens resurser i bygg- och infrastrukturprojekt, utveckling av artificiell intelligens, förbättring av välbefinnandet, arbete med värmeöar i städer och vattnets kretslopp i städer för att förbättra användarnas bekvämlighet och hälsa. Vi vill också öka antalet fungerande tillämpningar genom att stärka programmet ”recherche & solutions” eller ”forskning och lösningar”, som gör det möjligt för dem som samarbetar med VINCI att föreslå projekt i samband med de miljölösningar som utvecklats av koncernen. 

21/05/2024

Vill du veta mer:
Regardez la vidéo