Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

I samarbete med ParisTech inriktar sig VINCI på att bygga partnerskap mellan vetenskap och industri för att få fram många fler operativa tillämpningar inom miljö. För detta ändamål har man bildat ”lab recherche environnement”.

Sedan slutet av januari 2020 har Eco-Design Chair som sammankopplar VINCI-koncernen med ParisTech ersatts av ”Lab recherche environnement”. Detta samarbete som skapades 2008 kring ett vetenskapligt sponsringspartnerskap för att utveckla forskningen kring byggnaders och infrastrukturers miljöprestanda uppvisar redan goda resultat: ett trettiotal forskningsprojekt som genomförs inom ramen för doktorandstudier, 150 akademiska publikationer och över 2500 aktiva licenser för Pleiades, en programvara för energisimulering av byggnader som utvecklats av MINES ParisTech och som används av designkontor och arkitektbyråer.

Öka kopplingarna mellan vetenskaplig forskning och VINCI:s verksamheter.

Genom att lansera det nya initiativet ”lab recherche environnement”, avser VINCI stärka sitt partnerskap med de tre ParisTech-skolorna: MINES ParisTech i ämnen relaterade till byggnaders energieffektivitet och livscykelanalys för stadsdelar, Ecole des Ponts ParisTech avseende hållbar mobilitet och AgroParisTech vad gäller biologisk mångfald.

Syftet är att öka samverkan och kopplingen mellan vetenskaplig forskning och koncernens verksamheter och därigenom leva upp till VINCI:s nya miljömål”, förklarar Maxime Trocmé, chef för R&D Contracting hos VINCI.

Detta partnerskap styrs under de kommande fem åren av en färdplan som upprättats gemensamt av ParisTech-forskare och experter från VINCI:s olika verksamheter kring tre huvudteman: begränsa byggnaders och stadsdelars miljöpåverkan samtidigt som man har kontroll på kostnaderna, införliva miljödimensionen i företagens digitalisering, särskilt genom energisimulering i BIM (Building Information Modeling), och förbättra slutanvändarnas välbefinnande, trivsel och hälsa.

 

Bredda engagemanget

Förslag till forskningsämnen kan också skapas direkt av de olika verksamheterna inom VINCI. Ett gott exempel är arbetet som för närvarande utförs på initiativ av VINCI Energies, om livscykelanalys av tekniska statliga organ för att minska deras koldioxidavtryck. Och som på VINCI Construction, där man med sitt miljötekniska märke Equo Vivo arbetar med att finna skonsamma lösningar för behandling av invasiva arter.

I linje med det nya miljöforskningslaboratoriets ambitioner vill VINCI få fler att engagera sig, framförallt internt, kring de forskningsprojekt som genomförs.

“Utöver de cirka 50 anställda inom koncernen som är engagerade i forskningsprogram, vill vi ytterligare synliggöra de tre stora årliga konferenser som vi organiserar i ämnet och som redan sammanför cirka 500 personer, liksom Université du Lab som när den hålls nästa gång den 10 november 2020 kommer att fokusera på den digitala tekniken”, förklarar Maxime Trocmé.

Han tillkännager också lanseringen av Ateliers du Lab (Lab Workshops), som kommer att behandla forskningsämnen och operativa tillämpningar av dessa som kan främja VINCI:s affärsmöjligheter och gröna lösningar. Det första arrangemanget som handlade om stadsjordbruk ägde rum den 1 juli i år på AgroParisTech.

15/10/2020