Framförallt i avlägsna områden som inte är anslutna med varandra gör batterisystem, drivna av elnätsoperatören, det möjligt att effektivt garantera balans för nät med förnybar energi.

Över ett vidsträckt område gör sammankopplingen av elnäten, att när ett av näten har en hög förbrukning kan det få energi från ett annat system för att problemfritt kunna försörja sina kunder. Och omvänt, om förbrukningen är för låg i förhållande till produktionen kan nätet behöva avlastas.

”Det är en fast princip: att elnätet alltid skall vara i balans mellan produktion och förbrukning”, påminner Thibault Fauquant på Omexom Conversion & Storage (VINCI Energies). På det franska fastlandet är det kärnkraft som utgör den viktigaste faktorn för att balansera elnätet.

Omexom har arbetat i flera franska avlägsna områden för att installera energilagringssystem.

Men denna jämvikt är svårare att uppnå i områden som inte är anslutna med varandra (ZNI), som öar där elnätet inte kan få hjälp utifrån. Traditionellt använder sig dessa områden, som främst förlitar sig på importerade fossila bränslen (gas, eldningsolja, kol) för elförsörjningen, av generatorer för att göra det möjligt för det lokala elnätet att klara av en hög förbrukning.

Utvecklingen av förnybara energier har gjort det möjligt att använda en ny försörjningskälla. Men på grund av den oregelbundna produktionen som är beroende av sol och/eller vind utgör dessa energikällor ett problem för stabiliteten i nätverket.

Lagra på dagen, använda på natten

Ett av svaren består i centrala lagringsanläggningar som gör det möjligt att lagra el som produceras av solcellspaneler på dagen för att sedan användas på kvällen.

”Detta lagringssystem är intressant i ZNI av flera anledningar, förklarar Thibault Fauquant. För det första för att det gör det möjligt att utjämna den oregelbundna produktionen. Det utgör ett kompletterande verktyg för att lösa problemet med jämvikt. För det andra bidrar lagringssystemet effektivt till att stabilisera det nät som den förnybara energin gör osäkert genom att variera frekvensen, som måste ligga på 50 Hz.”

Omexom Conversion Storage har arbetat i flera ZNI för att installera energilagringssystem som drivs av nätverksoperatören: på Martinique i Lamentin 2018, på Korsika där installationen pågår, i Guadeloupe och snart i Mayotte där Total har anlitat Omexom för installation av stationära energilagringsanläggningar, som har ingått i ett anbud från energitillsynskommissionen (CRE).

Omexoms lösning har använt litiumjonbatterier från Saft, ett varumärke inom Total-koncernen som har en effekt på 4 MW (megawatt) och en kapacitet om 2 MWh (megawattimmar).

Ökad reaktivitet

På det franska fastlandet kommer energilagringslösningarna för att stödja utvecklingen av förnybara energier att börja användas av transportörer som RTE och distributörer som Enedis.

Fördelen med dessa lagringssystem som drivs av elnätsoperatören är förmågan att reagera mycket snabbt: på 300 ms kan energin skickas ut i nätet. Reaktionstiden är betydligt längre hos värme- och kärnkraftverk.

17/12/2020

Vill du veta mer:
https://www.cre.fr/