Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Den lilla kommunen Elgoibar i spanska Baskien gav Omexom i uppdrag att optimera hanteringen av sin offentliga belysning i dubbel bemärkelse – för att minska dess kostnader och miljöpåverkan.

Denna lilla kommun i spanska Baskien har satt som mål att minska sina koldioxidutsläpp med 180 ton per år.

Mellan San Sebastián och Bilbao har den lilla staden Elgoibar i spanska Baskien lanserat ett ambitiöst projekt för energieffektivisering. Denna kommun med 11 500 invånare har tilldelat Omexom (VINCI Energies varumärke, som är specialiserat på produktion, överföring, omvandling och distribution av elkraft) ett kontrakt för att optimera den offentliga belysningen för att minska dess kostnader och dess miljöpåverkan.

”Kontraktet, som inleddes i maj år 2022 och som kommer att löpa fram till maj år 2032, täcker den övergripande hanteringen av den offentliga belysningen, vilket omfattar energihantering, underhåll, garanti för drift och investeringar i renovering av anläggningarna”, förklarar Alberto Campo, som är affärschef för Omexom Territories – Hållbara byggnader på Tecuni SAU. Det här är det åttonde kontraktet av detta slag som vi förvaltar.”

CO2-utsläppen minskar med 180 ton per år

Målet är att tillhandahålla en till ”100 % koldioxidfri” elförsörjning med hjälp av förnybar energi. Projektet, som innebär att det nuvarande belysningssystemet ersätts med lysdioder, förväntas minska kommunens CO2-utsläpp med 180 ton per år. Utöver större visuell komfort har dessa lysdioder fördelen att minska ljusföroreningar tack vare minskningen av FHS (ljusflödet som avges till den övre hemisfären).

Dessutom kommer digitaliseringen av belysningssystemet att förbättra dess förvaltning avsevärt. Det säkerställer därmed högre effektivitet i underhållsarbetet och minskar antalet tillbud tack vare större smidighet. De nya anläggningarnas höga verkningsgrad kommer att göra det möjligt för kommunen att genomföra betydande energi- och utgiftsbesparingar (förväntade besparingar på 58 %), vilket är ett stort problem mot bakgrund av de kraftigt stigande elpriserna.

Projektet i kommunen Elgoibar sammanfaller med den spanska regeringens lansering av +SE-planen (Plan Más Seguridad Energética eller översatt: Plan för högre energisäkerhet). Bland åtgärderna i detta program för stöd till hushållen och ekonomin är renovering med lysdioder en av de prioriterade åtgärder som skall genomföras av de offentliga förvaltningarna.

16/05/2023