Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Fler och fler industriföretag börjar intressera sig för artificiell intelligens, eftersom de uppmanas att minska sin energiförbrukning. AI, IoT, data och molnet står nu i centrum för en djupgående omvandling av produktionsverksamheten. Exempel inom tjänstesektorn och industrin i Tyskland.

Efter transportbranschen är det industrin som är källan till den största mängden koldioxidutsläpp inom den Europeiska unionen.

Enligt EU:s klimatlagstiftning ska koldioxidutsläppen i EU minskas med minst 55 procent fram till år 2030. EU arbetar även med en ny lagstiftning för att göra EU klimatneutralt senast år 2050. Med andra ord har industrin – den verksamhet i Europa som släpper ut mest koldioxid strax efter transportsektorn (25,8 procent av utsläppen mot 24,1 procent) – kniven mot strupen.

För att lösa detta problem har en rad industriföretag börjat använda artificiell intelligens, AI. AI är en teknik som erbjuder lösningar för att genomföra energibesparingar genom att koppla samman produktionsdata och energipriser. Särskilt eftersom programvarulösningar, såsom Historian, idag gör det möjligt att lagra data från alla sensorer i en fabrik eller i en byggnad utan begränsningar och till låg kostnad. Nya möjligheter som uppmuntrar till fler initiativ.

Självständig hantering av system för värme, ventilation och luftkonditionering

Till exempel använder DABBEL, som är ett nystartat företag inom smart fastighetsteknik och baserat i Düsseldorf i Tyskland, AI för att utveckla självlärande programvara för fastighetsförvaltning. Detta molnbaserade verktyg ansluts till och läggs ovanpå befintliga system för förvaltning av byggnader för att åstadkomma energibesparingar.

Tack vare AI tar DABBEL-programvaran hänsyn till faktorer som byggnadens orientering i förhållande till väderstrecken och värmeisolering för självständig justering av driften av utrustning för värme, ventilation och luftkonditionering. Genom att kalibrera data var femte minut kan denna programvara reagera dynamiskt på förändringar utom- och inomhus och optimera sina beslut. Denna förutsägande modelleringsapplikation kan åstadkomma energibesparingar från 25 till 40 procent.

Bland kunderna finns ett antal skolbyggnader i Bergneustadt i Tyskland (energibesparingar på 37 procent), en klinik i Zurzach i Schweiz (33 procent) och fastigheter som ägs av det tyska vattenverket Gelsenwasser (23 procent).

Kontinuerligt anpassade beslut tack vare självinlärning

En annan innovativ lösning: Kiona AI/Edge. Denna IoT-plattform med en självlärande AI-motor kan anslutas till alla slags byggnader. Med hjälp av datainsamling i realtid gör den det möjligt att styra inomhustemperaturen och att optimera energiförbrukningen.

På grundval av en databas med fler än 5 500 byggnader anpassar plattformen sina beslut kontinuerligt, via självlärande, efter byggnadens fysiska egenskaper, väderbetingelser och inomhusklimat.

De polska statliga järnvägarna (Polskie Koleje Państwowe) har optimerat hanteringen av sin energiförbrukning, särskilt för sitt 16 000 m² stora huvudkontor i järnvägens gamla historiska huvudkontorsbyggnad i Gdańsk.

I ett helt annat område kunde studierendenWERK, som är en statlig ideell organisation med ansvar för studentfrågor i Tyskland, uppnå årliga energibesparingar på 11,8 procent med Kiona AI/Edge.

 

En digital tvilling för att identifiera den optimala konfigurationen

Inom ramen för mer komplexa projekt är AI också ett mycket användbart hjälpmedel, vilket en stor aktör inom mejerisektorn har konstaterat för installeringen av ett kraftvärmesystem, som är avsett för att producera värme och elektricitet från naturgas.

”Med hjälp av en digital tvilling kunde vi ge råd till den här kunden om den optimala utformningen, som gjorde det möjligt att minska ångförbrukningen – en dyr energi att producera – med upp till 50 procent genom att ersätta den med varmvatten som produceras genom kraftvärme. Vi konstruerade sedan en självlärande modell som var i stånd att förbättra lastbalanseringen för kraftvärmen kontinuerligt”, förklarar Jeroen Pandelaere, som är dataanalyskonsult på Actemium Beverage Aalter, ett VINCI Energies-företag, som också hjälpte till att bygga anläggningen genom att utföra elektriska och mekaniska arbeten och automatiseringsarbeten. AI kommer att bli en nyckelfaktor i branschens omvandling.

”Idag stärker pionjärernas första steg förtroendet för AI inom industrisektorn. Men de nuvarande projekten är mestadels övervakade inlärningsmodeller som inte är kärnan i produktionsprocessen. I framtiden kommer AI-modeller och AI-verktyg sakta men säkert att leta sig in på verkstadsgolvet.” 

16/05/2023