Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Tekniska framsteg har förvandlat byggnader till intelligenta objekt. Uppkopplade plattformar och sensorer gör det möjligt att optimera energiförbrukningen. Ett av VINCI Energies huvudkontor i Belgien har ett uppdrag som tydligt visar på dessa förändringar.

Vad har en nätverksansluten solcellspanel, värmepump, kylaggregat, termostat och varmvattenberedare gemensamt? Deras förmåga att göra en byggnad “smart”. Dessa distribuerade energiresurser (DER) tillåter nu en tvåvägsinteraktion mellan byggnader och energidistributionsnätet men gör det framför allt möjligt att bättre kontrollera sin produktion och förbrukning av energi.

Enligt en färsk rapport från Guidehouse Insights kommer antalet byggnader som är anslutna till ett smart elnät, som genererar solel och utrustade med batterilagring att öka från 67,9 miljoner år 2022 till 202,5 ​​miljoner över hela världen år 2031, en årlig tillväxttakt på 12,9 %.

Ett skyltfönster för expertis inom VINCI Energies

VINCI Energies i Belgien är helt engagerade i den här förändringen och har gjort sitt nya operativa huvudkontor för Vallonien, som öppnade i Gosselies i september 2021, till ett skyltfönster för sin expertis inom energiprestanda inom alla affärsområden. “Vi kallade på alla byggnadsrelaterade tekniska färdigheter inom verksamhetsområdet VINCI Energies Building Solutions”, säger Benoît Gouverneur, affärsutvecklingschef på Cegelec Belgien.

IZEN installerade platsens 792 solpaneler med en sammanlagd kapacitet på 350 kWp. VINCI Facilities hanterade interiör layout och underhåll. Axians hanterade IT-infrastruktur och audiovisuell utrustning i mötesrum medan Actemium installerade mekaniska skyddsfunktioner i lagringsanläggningen. TranzCom installerade VOIP-systemet och Omexom gjorde allt mellanspänningsarbete. Cegelec tog sig an alla tekniska aspekter (HVAC, elteknik, VVS, brandskyddssystem etc.) och installationen av de 28 laddningspunkterna för affärsenhetens elfordon.

“Vi planerar att främja elektrifieringen av vår fordonsflotta avsevärt till 2030”, säger Benoît Gouverneur och tillägger att om två eller tre år bör parkeringsanläggningar på plats utrustas med solskydd och ett batterilagringssystem för den elektricitet som genereras på plats.

“Inspirationen och synergin mellan affärsenheterna inom VINCI Energies i Belgien som arbetar tillsammans för att bygga sin egen arbetsplats gav verkligen projektet ett lyft.”

Målet är att ha en värmeproduktion som är elektrisk till 100 procent år 2025. Redan under de första månaderna av driften har det visat sig att Gosselies-anläggningen är självförsörjande till 45 procent. Installeringen av en värmepump gör det möjligt att spara in 16,5 ton koldioxid per år och ett återvinningssystem för regnvatten försörjer all sanitetsutrustning.


Inspiration och samarbete

Den sista byggstenen var införandet av WAVE-plattformen (liknande den som anlades på VINCI Energies verksamhetsplats i Lille). Denna uppkopplade plattform som gör det möjligt att hantera byggnadens energi, komfort och tjänster har utvecklats av Smart Building Energies (VINCI Energies Frankrike) och installerats i samarbete med arbetslagen från Cegelec.

I “övervakningsläge” tillåter den lagring och analys av olika data, men ännu viktigare; den kan optimera byggnadens energieffektivitet tack vare 1 300 sensorer fördelade över hela platsen. Smarta detektorer gör att temperatur, belysning och ventilation kan anpassas efter beläggning.

Benoît Gouverneur lyfter fram “byggnadens enastående energiprestanda.” Han förklarar att den “I huvudsak är utrustad med stora burspråk med en ultraeffektiv solvärmefaktor som minskar energiförbrukningen delvis på grund av överhettning på sommaren.”

Han tror att den övergripande kvaliteten på Gosselies-byggnaden till stor del beror på det faktum att projektet utfördes av olika affärsenheter inom VINCI Energies i Belgien från början till slut. “Inspirationen och synergin mellan affärsenheterna inom VINCI Energies som arbetar tillsammans för att bygga sin egen arbetsplats gav verkligen projektet ett lyft, erbjöd större smidighet och gjorde att projektet slutligen kunde slutföras på rekordtid. Efter strukturarbetet tog det bara sex månader att slutföra det tekniska arbetet.” Den 9 200 kvm stora Gosselies-anläggningen kan nu ta emot upp till 350 anställda från nio olika affärsenheter inom VINCI Energies i landet.

17/07/2023