Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Många industriföretag upptäcker fördelen med kollaborativa simulationslösningar, i synnerhet inom logistiken.

Bättre riskhantering och maximerad avkastning på investeringar i produktionslinjen. Det är några fördelar med simulationslösningar för industriföretag.

Anylogic, 3D Experience, ProModel, FlexSim, Witness, SimProcess, AutoMod och Plant Simulation är bara några av de många simulationsverktyg som är specialiserade på logistik och som erbjuder nya möjligheter för industriföretag.

Dessa simuleringsmjukvaror är mycket värdefulla stödverktyg när det är dags att fatta beslut

Lösningarna möjliggör optimeringar av hela produktionslinjer, genom att verktygen skapar en virtuell modell av en installation som grundar sig på reella uppgifter för att kunna analysera effektiviteten, kapaciteten, flödena, flaskhalsarna, optimeringarna, kostnaderna etc.

”Den första fördelen med dessa typer av digitala plattformar är bättre riskhantering. Simuleringen gör det möjligt att upptäcka problem innan de uppstår tack vare experiment i skyddade miljöer”, säger Xavier Devolder, Brand Manager på Actemium.

Flexibilitet och kraft

Actemium är ett bolag inom VINCI Energies som specialiserar sig på industriella processer och de har valt Plant Simulation, ett Siemens-utvecklat verktyg, för sina kunder.

”Lösningen som vi använder med våra kunder har den fördelen att den är tillräckligt flexibel och kraftfull för att kunna integrera komplex problematik kopplad till logistikvärlden”, säger Xavier Devolder.

2019 genomförde Actemium en simulering för sin kund Latexco, en leverantör av sängprodukter.

”Experimentet var centrerat kring skapandet av ett nytt automatiskt lager som skulle tillfredsställa stränga krav i fråga om budget och tillgängligt utrymme”, säger han.

Algoritmen tar hänsyn till flera faktorer som är affärsavgörande för Latexco, bland annat hur madrasser kan hanteras, variation av produkternas storlek, pallars positionering och cirkulationshastighet.

”Först måste man samla in information och data för att den här typen av simulering ska bli framgångsrik. Därför måste man vara i ständig och nära kontakt med kunden”, säger Xavier Devolder.

Experimentet ledde bland annat till att man konstaterade att inte ens 100 av de 120 tillgängliga utrymmena som fanns till hands i det virtuella lagret för pallar användes.

”Därmed förstod kunden direkt att om produktionen skulle öka så skulle det finnas plats för den i den nuvarande logistikprocessen”, säger Xavier Devolder.

Latexco planerar nu att öppna den nya generationens lager år 2021.

Actemium har olika uppdrag

Actemium utvecklar den här typen av lösningar inom olika branscher, från metallindustrin till livsmedel och djurmat via läkemedel och produktion av underhållsutrustning. Några simuleringsuppdrag som görs åt kunders räkning är identifieringen av flaskhalsar inom ramen för en produktionsökning (för Puratos, Freisland Campina, Cargill), synkroniseringen av fyra produktionslinjer (Rettig) och installationen av ett underhållssystem som är anpassat till ovanliga produktstorlekar.
20/02/2020