Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Till följd av ny europeisk lagstiftning för att begränsa växthusgasutsläppen har naturgasen propan blivit populär som nerkylningsmedel.

Propan har haft en brokig historia, men nu stiger naturgasens popularitet inom nerkylning.

“Fram tills idag använde få maskiner den här gasen. Mängden kemiska, flytande nerkylningsmedel hade gjort att gasen glömts bort. Men den nya europeiska lagstiftningen F-Gaz, vars syfte är att minska förbrukningen av gas som leder till växthusgasutsläpp före 2030, förändrar spelplanen”, säger Michel Lecarpentier, utvecklingsdirektör inom VINCI Energies.

Till skillnad från dess konstgjorda konkurrenter, R404A och andra HFC, omfattas nämligen inte propan av det nya regelverket.

“I dag drivs 75 procent av nerkylningsinstallationer på R404, som är 3 900 gånger så förorenande som koldioxid. Förbrukningen av endast ett kilo R404 kan motsvaras med att köra en bil ett helt varv runt jordklotet”, säger Michel Lecarpentier.

Lätt att hitta och till rimligt pris, erbjuder propan en mycket låg Global Warming-potential och ger utomordentliga termodynamiska resultat.

Propan däremot, erbjuder en mycket låg nivå GWP (Global Warming Potential). Dessutom ger den utomordentliga termodynamiska resultat. Den anses vara en av de tre-fyra bästa nerkylningsmedlen, räknat i prestanda. Propan har också många användningsmöjligheter, från -40° till +80°, både för värme och kyla.

Energiprestanda och ekoansvarigt tillvägagångssätt

Den enda nackdelen med propan är att den är brandfarlig.

“Men för industriella installationer används inga stora mängder, mellan 20 och 50 kg i allmänhet, och grundläggande försiktighetsåtgärder vidtas inom underhåll och det minskar riskerna”, säger Xavier Farrugia, verksamhetschef på Thermo Réfrigération (VINCI Energies), som nyligen installerade en maskin som körs på propan åt företaget la Ferme de la Motte.

Företaget är baserat i Loir-et-Cher i mitten av Frankrike och specialiserar sig på produktion och förpackning av färska livsmedelsprodukter och potatis.

“Kunden har slutat använda 400 kg av det flytande medlet R407F, som nu avvecklas, samtidigt som de har kunnat minska elkonsumtionen och kan numera skylta med ett ekoansvarigt tillvägagångssätt som helt går i linje med företagets positionering på marknaden för ekologiskt livsmedel”, säger Frédéric Sacher, som är affärsansvarig för Thermo Réfrigération.

Liknande resultat har visat sig för CEF Nord (ytterligare en verksamhet inom VINCI Energies) som nyligen installerat ett komplett nerkylningssystem som drivs på propan i en JC David-fabrik som producerar saltningsmedel i Boulogne-sur-Mer i norra Frankrike.

“Det gjorde att företaget kunde konvertera från HFC och R404 till propan och koldioxid och dessutom kvalificera sig för CEE-bidrag”, säger David Facon, verksamhetschef på CEF Nord.

05/06/2020