Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Axians har tagit fram en lösning för Electricidade dos Azores som erbjuder ett heltäckande, automatiserat tillvägagångssätt för dataanalys och lagstadgad rapportering i realtid. Detta leder till att företaget kan övervaka sin verksamhet, målinrikta sina beslut och förbättra sina prestanda på ett bättre sätt.

Electricidade dos Azores (EDA) är leverantör, elnätsoperatör och distributör av elektricitet på ögruppen Azorerna – vilken ligger i Atlanten och tillhör Portugal. Företaget, som tillhandahåller elektricitet till 250 000 kunder, har också åtagit sig att skydda miljön och bevara kulturarvet samt att främja övergången till förnybar energi i den region där det verkar.

För att kunna följa mer strikta regler och samtidigt tillhandahålla lämpliga analyser, var EDA tvunget att avsevärt förbättra insamlingen och analysen av sina data samt övervakningen av sina nyckeltal för prestanda (KPI, från engelskans Key Performance Indicator). För att lösa dessa problem var företaget tvunget att investera i robusta lösningar för hantering och analys av data, effektivisera processer och främja en kultur av databaserat beslutsfattande.

Det är mot denna bakgrund som Axians; VINCI Energies ICT-varumärke och sedan ett tiotal år tillbaka partner till EDA, fick i uppdrag att ta fram en fullständig lösning för dataanalys.

”Datainsamlingen i realtid erbjuder avancerade analysmöjligheter.”

”Målet var att tillhandahålla nyckeltal för den kommersiella verksamheten och tjänsterna, men även att säkerställa att den portugisiska tillsynsmyndighetens rapporteringsskyldigheter uppfylldes”, säger João Monteiro Simões, som är projekt- och kundansvarig för detta projekt på Axians Portugal.

Med den valda lösningen påbörjades en mer effektiv process för den lagstadgade rapporteringen genom att automatisera insamlingen och korreleringen av data. ”Vi använder intelligenta mätare för att samla in data nära realtid från kraftverk och sensorer i elnätet. Detta ger oss avancerade analysfunktioner som gör det möjligt gör oss att övervaka och optimera företagets prestanda”, förklarar han.

Många problem att lösa

Denna lösning, som togs fram 2018 och regelbundet utvidgas med nya analysfunktioner, innehåller fem datamodelleringsmoduler för de följande områdena: förbrukning, fakturering och skuldsättning, finansiella tillgångar, produktion och distribution, utrustningsportfölj och slutligen servicekvalitet.

”För att genomföra denna lösning var vi tvungna att lösa flera problem”, understryker João Monteiro Simões. ”Dessa problem innefattade särskilt samordning av data från olika system och källor, hantering av förändringar i processerna, arbetsflödena och organisationskulturen, vidtagande av lämpliga säkerhetsåtgärder, behovet av att upprätthålla lösningens prestanda utan att orsaka fördröjningar eller avbrott i befintliga system och slutligen upprättandet av en långsiktig underhålls- och stödplan, vilket är avgörande för lösningens fortsatta framgång.”

Med hjälp av detta system – som erbjuder ett fullständigt och automatiserat tillvägagångssätt i realtid för dataanalys och lagstadgad rapportering – kunde EDA:s arbetsgrupper koncentrera sig på analys av den kommersiella verksamheten, tillväxt och hållbarhet inom företaget genom att fatta välgrundade beslut med hjälp av data.

14/03/2024