Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Genom att skapa broar mellan storföretagen och ”disruptiva” startup-företag tar den industriella dynamiken ny fart. I Frankrike inrättas ett samarbetsinriktat ad hoc-ekosystem på initiativ av de offentliga myndigheterna.

En av drivkrafterna i den franska regeringens återhämtningsstrategi för industrin består i att sammanföra två ekosystem som än så länge står mycket långt ifrån varandra, nämligen stora industriföretag och mindre företag inom så kallad “disruptiv” innovation. Dessa utgörs av en ny generation av nystartade företag, så kallade “deep techs”, och regeringen uppskattar deras antal till omkring 500 i Frankrike idag.

De offentliga myndigheterna har tre huvudmål med detta initiativ: Att öka landets attraktivitet, återindustrialisera landets olika områden och minska koldioxidutsläppen i ekonomin.

”Det ekosystem som tar form sedan några år tillbaka kring startup-företag främjar innovativa användningar.”

Inte helt enkelt. Att skapa en gemensam grund för två företagstyper som är så olika varandra vad gäller organisation, drift och styrning är en stor utmaning.

Och det är för att möta denna utmaning som den offentliga investeringsbanken Bpifrance under 2019 lanserade sin plan ”Generation deep tech”, som hittills har bistått omkring 600 startup-företag. Då denna plan var framgångsrik förlängdes programmet och anslagen ökade med 700 miljoner euro för att år 2023 uppgå till 2 miljarder euro.

En relationsskapande portal

I linje med denna plan tecknade Bpifrance 2021 ett avtal med France Industrie, en branschorganisation som sammanför 71 medlemmar inom olika industrisektorer, som syftar till att skapa broar mellan stora industrikoncerner och dessa startup-företag. Höjdpunkten i denna process var lanseringen i april 2021 av plattformen Tech in Fab, en informations- och nätverksportal mellan startup-företag, små och medelstora företag och midcap-bolag inom industrin.

Omvandlingar kan verka komplicerade för industriföretagen, medan många startup-företag inte har nycklarna för att komma in i de olika miljöerna i branschen, konstaterar Nicolas Dufourcq, VD för Bpifrance. För att lyckas med denna utmaning måste vi skapa tvärfunktionalitet och uppmuntra aktörerna att agera kollektivt genom att främja samarbeten som bidrar till tillväxt.

Tech in Fab erbjuder fri tillgång till ett pedagogiskt och förklarande innehåll om innovation som är anpassat för industriföretagen, ett register över leverantörer av tekniska lösningar samt exempel på framgångsrika samarbeten. Plattformen gör det möjligt för aktörer i tech-sfären att uppdatera uppgifter om sig själva och ta del av inbjudningar att lämna projektförslag som publiceras av industriföretagen.

I avtalet mellan Bpifrance och France Industrie föreskrivs också ett ”samarbetsmemorandum” som utformats i samarbete med INSP, det franska institutet för immateriella rättigheter. Detta ska tjäna som vägledning vid förhandlingar mellan de två parterna vid kontraktualisering av deras åtaganden.

Förindustriella demonstratorer

Även om de offentliga myndigheternas och de stora branschorganisationernas engagemang kan tjäna som drivfjäder vid sammankopplandet av industriföretag och tekniska startup-företag är behovet av att skapa samarbeten inte nytt.

2016 startade VINCI Energies FactoryLab, ett industriellt och akademiskt konsortium som har till syfte att införliva tekniska lösningar med mycket korta tidsramar för framtagning av förindustriella demonstratorer som möter medlemmarnas behov.

Det är utifrån användarbehoven som vi måste tänka på innovation, inte vad gäller disruptiv teknik. IoT och artificiell intelligens, till exempel, är inte direkt nya tekniker. Å andra sidan är det ekosystem som nu tar form sedan några år tillbaka kring startup-företag gynnsamt för innovativa användningar”, säger Thomas Leseigneur, innovationschef på VINCI Energies.

FactoryLab sammanför fyra tillverkare (Stellantis, Safran, Technip och Naval Group), akademiska aktörer (CEA, Cetim och ENSAM), ett tjugotal teknikleverantörer och en integratör (Actemium, VINCI Energies expertmärke för industrin). Sammanlagt rör det sig om cirka trettio aktörer som har gått samman för att förena industriella behov och tekniska färdigheter, i en logik med öppen innovation, för att utforma, genomföra och industrialisera projekt i fyra huvudkategorier: flexibel och digital fabrik, avancerad kontroll, fysiskt stöd till operatören och kognitiv assistans till operatören.

På sex år har konsortiet gett upphov till ett trettiotal projekt, varav en tredjedel har genomförts och släppts ut på marknaden i industriell skala.

 

20/01/2022