Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

De specifika krav som råder på vårdinrättningar kräver en ad hoc IT-infrastruktur som kan leda till tekniska förslag som direkt ska kunna användas medicinskt.

Sjukhus, kliniker, ålderdomshem och alla andra vårdinrättningar måste leva upp till mycket höga och specifika krav, bland annat i förhållande till tjänstetillhandahållandets kontinuitet och respekt för privatliv. IT-infrastrukturen är därför ett känsligt ämne som man måste väga in på ett brett sätt.

« De privata och offentliga aktörerna inom vården i en och samma region måste samarbeta och därför vara sammankopplade.  Det är en av huvudfrågorna i Frankrike genom skapandet av GHT (Groupements Hospitaliers de Territoire – gruppering av lokala sjukhus) », påminner Jean-Pierre Cariteau, ansvarig för kunder inom vården på Axians.

Exempel på denna geografiska fråga: fallet med GHT Nord-Ardennes vars IT-infrastrukturs säkerhet optimerades av VINCI Energies’ bolag ICT (LAN, WLAN, firewall, URL-filtrering…) så att olika inrättningar i gruppen kan strömlinjeforma sina IT-system.

Utvecklingen av vård per distans, tele-expertis och många tjänster i vardagen (tidsbokning, välkomst av besökare, skötsel av sjukhusbäddar…) är exempel på frågor som ny IT- och kommunikationsteknik kan förbättra märkbart.

« I nära och konstant relation med våra kunder kan vi erbjuda anpassade lösningar, till exempel på problem kring optimeringen av planeringen av mänskliga resurser på ett sjukhus », noterar Eva Dauw, Branch Manager Healthcare & Public Services på Axians Belgium.

En skyldighet att arbeta kontinuerligt

Men det finns en huvudsaklig parameter som aldrig får glömmas: skyldigheten att alltid kunna återta och säkerställa verksamheten i en sjukhusmiljö som kräver tillgänglighet 24h/24h. Andra storskaliga skyldigheter: den höga säkerhetsnivån som förväntas i förhållande till hur hälsouppgifter hanteras på nätverket, en sträng identifieringsprocess för medicinsk personal som har tillgång till uppgifterna på grund av sitt yrke, kraven på en strategi för att vårdpersonalen ska vara rörlig och tillgänglig inom hela vårdsregionen.

De här behoven kräver vård-specifik lagringskapacitet (kontinuerligt tjänstetillhandahållande, delade uppgifter…) och därmed behövs rörliga broar på stor skala mellan enheterna.

« Tack vare ett nära samarbete och en god kännedom om vår organisation kunde Axians’ team på ett smidigt sätt kopplas till den nya IT-infrastrukturen utan att det krävde organisationsförändringar. »

« För att besvara dessa frågor har Axians med över tjugo års erfarenhet inom vården och sjukhus tillgång till ett team av kundansvariga som kan utbyta bäst praxis i olika europeiska länder », understryker Charline Moreau, Marketing & Development Manager Healthcare på Axians.

Den här delade expertisen gjorde det nyligen möjligt för VINCI Energies att vinna projektet « Santé en ligne de Poméranie » (E-hälsa i Vorpommern) i Polen. « Det här projektet kommer i slutet av juni 2019 leda till implementeringen av ett digitalt vårdssystem som innefattar och inkluderar sex olika sjukhus med olika expertisområden: skapande av elektroniska medicinska system, informationssystem för patienter och familjer, informationsutbytesplattformar, enkäter som avläser hur nöjda patienter är… », förtydligar Bartosz Urbański, Project Manager för Axians Poland.

Närmare behoven

Axians erbjuder en bred lösningspanel, från nätverkets infrastruktur till uppgiftsanalysteknik via datalagring. Kiniken Uroviva i Schweiz som specialiserar sig på urologi och är en del av ett nätverk av 10 vårdinrättningar i Zurich-regionen är ett perfekt exempel på hur det går att skapa kapacitet som besvarar kunders behov så nära dem som möjligt.

« Tack vare ett nära samarbete och en god kännedom om vår organisation kunde Axians’ team på ett smidigt sätt kopplas till den nya IT-infrastrukturen utan att det krävde organisationsförändringar för oss, berättar Danja Flury, Practice Manager på Uroviva. Lösningen Axians Cloud besvarar våra anställdas önskningar, vilket skapar stor motivation och ger dem mer tid över för nödvändiga arbetsuppgifter: kontakt med och behandling av våra patienter. »

Lia Cohausz, Chief Clinic Operational på Uroviva tillägger: « tack vare överföringen av vår IT till Axians Cloud samt tack vare det kompletta paketet Workplace, har vi kunnat återskapa den flexibilitet och tillförlitlighet som vi saknade. Våra läkare och anställda är oerhört nöjda med det här verktyget. »

Tekniska ad hoc-lösningar

Tack vare att Axians känner väl till marknaden, har företaget i vissa länder kunnat utveckla tekniska ad hoc-lösningar som i Belgien med MyHealthbox (en e-patientportal med tidsbokning) och My Registration (oberoende och säker registring) eller i Nederländerna med Vidavi (inköpshantering, logistik och finansiering) samt en SAAS-applikation som riktar sig till psykiatriker.

« Men utöver det klassiska infrastrukturnätet föreslår vi även rådgivning baserad på analys av kundprocessen som sedan leder till specifika och hållbara tekniska förslag som kan lösa rent medicinska problem », förtydligar Charline Moreau.

På sjukhuset Ommelander i Nederländerna gjorde Axians det möjligt att reglera patientflöden på första hjälpen och akuten, samt under hela intensivvårdskedjan, vilket optimerade driftskostnaderna för operationsavdelningen. Axians medverkar i skapandet av morgondagens sjukhus med allt från sin expertis om nätverk till rådgivning kring drift.