Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

I Brasilien har Actemium Oil & Gas Onshore utvecklat en innovativ intern applikation som gör det möjligt för de olika arbetsområdena inom denna verksamhet att organisera och dela stora datamängder, som ofta är heterogena.

Data är bränslet i hanteringen av alla industriprojekt. Men om de hanteras dåligt och integreras dåligt kan de få motorn att hacka ordentligt och sakta ner eller till och med äventyra hela utvecklingsprocessen.

Det är utifrån detta konstaterande som ett brasilianskt företag inom VINCI Energies, Actemium Oil & Gas Onshore, började utveckla en intern lösning för varumärket Actemium. Målsättningen var att övervinna de hinder som identifierats under ett projekt och som i huvudsak är kopplade till den stora mängd data som genereras i projektets olika faser.

SmartData, som är namnet på detta nya system som utvecklats av affärsenheten Actemium Oil & Gas Onshore, ”fokuserar på integration och konsolidering av datamassan”, säger Rodrigo Vidigal, chef för handelsenheten.

SmartData planeras bli ”det huvudsakliga projektledningsverktyget” för Actemium Oil & Gas Onshore.

Den mycket stora mängden data som ska bearbetas är en aspekt, men heterogeniteten i dessa data är en annan. Faktum är att när man genomför ett industriprojekt är flera olika arbetsområden involverade i projektet med olika uppgifter som ska utföras och information som ska utbytas.

Varje område har sin egen typologi av data, dokument och informationsflöden. Interaktionen mellan dem är inte enkel, för var och en har sitt eget organisationssätt och sina egna sätt att lagra information.

”Denna heterogenitet är ofta orsaken till att problem uppstår med lagring, tillförlitlighet, spårbarhet, standardisering och kommunikation”, säger Rodrigo Vidigal.

Det är därför som SmartData är utformat för att ”lösa dessa olika problem med hjälp av ett system som konsoliderar data, vilket till exempel möjliggör övervakning av konstruktionsförlopp och kontroll av svårigheter via en instrumentpanel, samt en större samordning mellan chefer och arbetsteam”.

Anpassade gränssnitt

Den lösning som Actemium Oil & Gas Onshore valt för att lagra, konsolidera och dela dessa data mellan de olika aktörerna i ett projekt baserar sig på befintliga interna verktyg såsom Codex, datalagring i molnet, Business Intelligence (BI) och beräkningstabeller.

Dessutom, tillägger chefen för Actemium Oil & Gas Onshore, gör SmartData det möjligt att utveckla anpassade klientgränssnitt för varje behov på olika plattformar (webb, dator eller mobil), med fokus på databehandling istället för att återuppfinna verktyg.

Agilitet och effektivitet

SmartData är under utveckling, men några av dess moduler är redan i bruk i Actemium Oil & Gas Onshore-projektet vid Comperj, det petrokemiska komplexet i Rio de Janeiro, ”med utmärkta resultat”, säger Rodrigo Vidigal.

Rent konkret kan man tack vare SmartData följa arbetskraftshistogrammet på en Power BI-instrumentpanel genom att kombinera information om personalresurser med information från produktionsområdena, som huvudsakligen genereras av kalkylblad.

Chefen kan således enkelt verifiera om resurserna är tillräckliga för att möta det nödvändiga behovet för projektet. Han/hon kan också förvissa sig om att den beräknade arbetskraftskostnaden är i linje med prognoserna.

Två andra tekniker, som är under utveckling i MVP-läge (Minimum Viable Product), kommer att ge ytterligare funktioner till SmartData. Såsom att göra det möjligt att ”övervaka den månatliga intäkten för ett projekt i realtid, med detaljerade värden efter aktivitet eller arbetsområde, vilket gör det möjligt för chefer att fatta strategiska beslut”, säger Rodrigo Vidigal.

SmartData planeras bli ”det huvudsakliga projektledningsverktyget” för affärsenheten, avslutar chefen för Actemium Oil & Gas Onshore. Därefter kan denna lösning komma att användas på andra Actemium-företag utöver Oil & Gas Onshore.

”Det är ett mycket flexibelt instrument, tillägger han, som gör att man kan skapa lösningar i farten efter varje specifikt behov på ett dynamiskt och agilt sätt, för mer effektivitet.”

17/05/2021