Omexom bygger solkraftverk mitt ute på ett oljefält för att påskynda energiomställningen i det lilla kungariket vid den persiska viken.

Det är en komplicerad ekvation i kungariket Bahrain. Med begränsat utrymme, som i första hand används till oljeutvinning, har nu detta lilla land i den persiska viken bestämt sig för att påskynda en energiomställning och ge mer rum åt solkraften. Kungariket som är rikt på olja har som målsättning att producera 700MW förnyelsebar energi år 2030.

Byggandet av solkraftverket på 3MW i Awali, för företaget Tatweer Petroleums räkning, ska hjälpa Bahrain att nå det ambitiösa målet. Fabriken som byggs av Omexom Bahreïn (VINCI Energies) och som blev klar i slutet av 2019 är installerad mitt ute på ett oljefält. Den kommer att producera 5,366 GWh per år tack vare drygt 8 000 solpaneler av ”kanadensisk” typ och 28 ABB-ondulatorer.

Minska oljeberoendet och få investerare att förstå att energiomställningen också kan förverkligas mitt ute på oljefälten.

2016 byggde Omexom en första anläggning på 1 MW och denna andra enhet ökar nu produktionskapaciteten upp till 4 MW, vilket i sin tur kan komma att utökas med en tredje enhet under de nästkommande åren. Till slut ska solkraftverken kunna producera upp till 8 MW för att tillgodose oljeutvinningens elbehov.

”Omexom Bahreïn står för projektets alla faser. Det är det enda företaget som fått tillstånd av EWA, myndigheten som förvaltar vatten och elektricitet i Bahrain, att bygga kraftverk med en kapacitet på över 1,5 MW”, säger Pontius Hutapea, direktör för Comsip Al A’Ali-Omexom Bahreïn.

Optimera tillgängliga områden

EWA planerar också att upphandla utveckling av solkraft på taken till regeringsbyggnader, för att optimera det lilla utrymme som finns i landet. Den nationella handlingsplanen som har tagits fram för förnyelsebar energi inkluderar en reglerad del om hur solpaneler ska installeras på nya byggnader. Planen som ämnar att täcka 5 procent av kungarikets behov år 2025, och då uppnå en kapacitet på 255 MW, bygger på så kallad ”net metering”.

Bahrain är medlem i rådet för samarbete runt den persiska viken och de har som målsättning att producera 7 GW förnyelsebar energi år 2020. Det innebär att Bahrain behöver påskynda sin utveckling för att hinna ikapp grannländer som t.ex. Saudiarabien. Ambitionen är att minska oljeberoendet och få investerare att förstå att energiövergången också kan förverkligas mitt ute på oljefälten.

 

 

12/12/2019