Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Att installera en park med vindkraftverk till havs innebär många tekniska utmaningar. Och det krävs ordentliga förberedelser av de viktigaste stegen av installationen om den ska kunna genomföras på ett bra sätt.

I Europa finns starka ambitioner när det gäller havsbaserade vindkraftverk. I Europeiska kommissionens färdplan efterlyses en produktionskapacitet från 12 GW år 2020 till 60 GW år 2030 och 300 GW år 2050. För att uppnå dessa mål planeras investeringar på nästan 800 miljarder euro under de kommande trettio åren.

I Frankrike siktar man på en kapacitet på 5,2–6,2 GW år 2028. Sex större projekt planeras fram till år 2023 på platser i fem olika departement i nordvästra Frankrike, i Fécamp (Seine-Maritime), Courseulles-sur-Mer (Calvados), Le Tréport (Seine-Maritime), Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor), Noirmoutier (Vendée), samt Saint-Nazaire (Loire-Atlantique).

Utanför den franska varvsstaden Saint-Nazaires kust förväntas den första havsbaserade vindkraftsparken med en kapacitet på 480 MW vara i drift i slutet av 2022. Installationen av parken – liksom den för alla nya vindkraftsanläggningar till havs – är ett komplext åtagande som måste uppfylla specifika krav och som innebär att hålla många tekniska byggstenar under kontroll och verifiera flera viktiga steg.

– Med tanke på att driftsförhållandena ofta är svåra är det viktigt att tänka på parken i sin helhet, så att den blir så motståndskraftig som möjligt.

Anläggningens placering

Med vindkraftsparker till havs finns det ett antal tekniska utmaningar som måste mötas. Den första av dessa, säger Irina Lucke, Division Lead & Managing Director på Omexom Renewable Energies Offshore i Tyskland (VINCI Energies), handlar om att välja rätt plats för vindkraftsparken.

– Det är nödvändigt att mycket noggrant studera vattendjupet, bottentypen och vindförhållandena på platsen, berättar hon. Situationen i Östersjön kan t ex vara helt annorlunda än den i Nordsjön. Med en sandig eller lerig havsbotten uppkommer särskilda tekniska problem med olika lösningar för fundamenten (monopile-fundament, gravitationsfundament eller metallstrukturer som kallas jacket-fundament).

– Vid ett stort vattendjup, tillägger hon, kan det bli nödvändigt att sätta upp flytande fundament. Alla dessa olika parametrar påverkar också valet av turbiner – typen och antalet.

Hållbart byggande

Vid utbyggnaden av en vindkraftspark till havs måste man dessutom ta hänsyn till livslängden för den här typen av anläggning, som är minst tjugo år. – Med tanke på att driftsförhållandena ofta är svåra är det viktigt att tänka på parken i sin helhet, så att den blir så effektiv och motståndskraftig som möjligt. Detta för att säkerställa en hög grad av tillgänglighet. Dessutom måste vi se till att båtar och helikoptrar kan få tillträde till anläggningen på ett säkert sätt. Det som är allra viktigast att tänka på är människors säkerhet, säger Irina Lucke.

Transformatorstationen – en nyckelfaktor

En annan stor utmaning är att kontrollera kvaliteten på vindkraftsparkens transformatorstation, och hur tillförlitlig den är. Stationen utgör ett verkligt nav i anläggningen, som gör det möjligt att ta tillvara på den ström som produceras av vindkraftverken och som höjer spänningen i den så att den kan matas in i fastlandets elnät.

Transformatorstationen centraliserar också all information och alla data som rör driften av vindkraftsparken och överför dem till den landledningscentral varifrån hela parken fjärrstyrs. – På det här området är valet av tillverkare avgörande, konstaterar Irina Lucke, vars företag för närvarande har mer än 3 GW under teknisk ledning för kunder som Merkur, Eneco, EDF, Ørsted och EWE.

Underhåll av utrustningen

Slutligen är det också en utmaning att hålla utrustningen i gott skick fram till det slutliga uppförandet av anläggningen. Från den tidpunkt då utrustningen levereras från fabriken till dess att den placeras ut till havs kan det ibland ta två år. Vindkraftverken förvaras vid kusten i nedmonterade delar och måste ständigt övervakas för att undvika försämring. Här används digitala lösningar via sensorer för att i realtid mäta olika nyckelparametrar som temperatur, hydrometri och korrosion.

16/06/2022