Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Fram till OS 2024 kommer ett nätverk av laddstationer för vätgas att installeras i den franska regionen Ile-de-France. France Ingénierie Process (VINCI Energies) ansvarar för uppbyggnaden av laddstationen i Porte de Saint-Cloud i Paris, en station som kommer att ha en större kapacitet än de övriga i nätverket.

Sedan i slutet av december 2021 försörjer den nya vätgasstationen i Porte de Saint-Cloud i Paris snart Europas första fordonsflotta driven på vätgas. Stationen, som ursprungligen försörjdes med vätgas via släpvagnar, kommer från slutet av mars 2022 att producera vätgas på anläggningen tack vare en elektrolysör som installerats på plats.

Anläggningen kommer därmed att kunna producera och distribuera upp till 1 ton och så småningom 1,5 ton grön vätgas per dag som tillverkats av energier som det statliga elföretaget EDF klassar som garanterat förnybara. Detta är tillräckligt för att ladda 200 till 300 vätetankar på 5 kg varje dag (1 kg motsvarar en körsträcka på ca 100 km).

Kapaciteten hos stationen i Porte de Saint-Cloud är därmed mycket högre än hos de fem andra distributionsstationerna som hittills har placerats ut i staden Paris och i Parisregionen (Alma, Orly, Roissy, Versailles och Porte de la Chapelle) vars leveranser inte överstiger 200 kg per dag. Detta nätverk av infrastrukturer för vätgasladdning lanserades på initiativ av HysetCo.

Runt femton stationer i Ile-de-France inför OS

År 2024 planerar HysetCo att inrätta cirka femton stationer i Ile-de-France.

Med stöd av den franska staten och Paris stad har denna nya aktör inom vätgasmobilitet därför beslutat att öka utvecklingstakten genom att investera (varav 50 procent utgörs av bidrag) i byggandet av Porte de Saint-Cloud-stationen.

För att kunna genomföra projektet kontaktade HysetCo FIP (France Ingénierie Process). Företaget inom VINCI Energies-koncernen som är specialiserat på produktions-, lagrings- och distributionsanläggningar för processindustrin (olja, gas, kemikalier osv.), fick i uppdrag att genomföra den preliminära konstruktionsfasen för allmänna installationer av rörsystem. Vidare skulle företaget utföra integrationsstudier av stationens olika paket och utrustningar (elektrolysör, kompressorer, förvaringsflaskor, uttagsplintar, växlare, kylenheter osv.).

Utöver att ha utformat de olika ritningarna och stationens 3D-modell bidrog FIP också med beskrivningen av vätgasprocesskomponenten och verktyg för att definiera projektets P&ID (1) och U&ID (2).

Över ett dussin yrken i projektet

VINCI Energies ansvarar även för installation, anslutning och idrifttagning av stationens utrustning. – Den första utmaningen vi står inför är den typ av elektrolysör som har valts, nämligen en PEM-modell (protonutbytesmembran). Det handlar om en ny generation av lösningar som erbjuder en högre effektivitet än alkalisk teknik. Men det finns fortfarande alltför lite feedback från erfarenhet av denna typ av utrustning. Så vi måste göra många tester, inställningar och justeringar för att garantera installationens tillförlitlighet och prestanda, säger Ismaël Soccio, företagsledare på FIP.

“För att alla komponenter från olika tillverkare av utrustning ska kommunicera tillsammans, är det bättre att integrera allt på egen hand för att öka möjligheten att kontrollera processen.”

Projektet har en hög grad av komplexitet som kräver inblandning från drygt tio olika yrkeskårer – det handlar bland annat om el, rörsystem, gas, komprimering, kylning, metallarbeten, anläggningsarbeten, IT och industriell automatisering. Därför har FIP gynnat integrering och konstruktion av nyckelfärdiga installationer. – För att alla komponenter (kompressorer, kylsystem på -40 °C och lagringssystem på 1 000 bar) från olika tillverkare av utrustning ska kommunicera tillsammans, är det bättre att integrera allt på egen hand för att öka möjligheten att kontrollera processen, säger Ismaël Soccio.

Den sista utmaningen man står inför är renligheten. – Med en gas som är så lätt och genomträngande får rörsystemet i rostfritt stål inte innehålla damm eller föroreningar. Det är därför nödvändigt att införa mycket strikta rengöringsrutiner och använda sig av specialprodukter, tillägger chefen för FIP.

Betydelsen av detta projekt och dess unika karaktär erbjuder en enorm möjlighet för VINCI Energies ingenjörsföretag att bredda sitt expertområde till sektorn för förnybar energi. FIP har också nyligen deltagit i en anbudsinfordran för att skapa ytterligare en vätgasstation i Créteil (i departementet Val-de-Marne) som i detta fall anordnades av Suez och den lokala fackföreningen inom energiområdet. Och för att fortsätta och skynda på ökningstakten av antalet erbjudanden inom utformning och genomförande av nyckelfärdiga lösningar som är relaterade till vätgasprocessen har ett nytt företag skapats under namnet Actemium Paris Solutions Hydrogène.

(1) P&ID (Piping and Instrumentation Diagram): diagram över “rörsystem och instrumentering” i form av ett diagram som anger alla delar av en industriell process.

(2) U&ID (Utilities and Instrumentation Diagram): diagram som liknar diagrammet “rörsystem och instrumentering” men som avser utrustning för distribution av tjänster.

22/04/2022