Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Ghana har inrättat Googles första afrikanska forskningscenter inom AI. Det speglar kontinentens digitala omvandling som drivs av flera verksamhetscenter i några av Afrikas huvudstäder.

Googles öppnande av sitt nya forskningscenter för artificiell intelligens i Accra 2019 visar på Ghanas huvudstads vilja att satsa på Afrikas digitalisering. Tillsammans med Casablanca i Marocko, Nairobi i Kenya, Lagos i Nigeria och Cotonou i Benin är Accra ett av de verksamhetscenter som bidrar till att påskynda digitaliseringen på kontinenten.

Utvecklingen av Internet och särskilt mobila tjänster öppnar upp möjligheter för att minska klyftorna på den afrikanska kontinenten.

Utvecklingen av Internet och mobila tjänster öppnar upp möjligheter för att minska klyftor som delvis kan förklaras av bristen på infrastruktur. G7-mötet som hölls i Biarritz i augusti 2019 ledde fram till beslutet om att ”starkt stödja minskningen av de digitala klyftorna och främja digitaliseringen i Afrika”.

Potentialen är enorm. Enligt Världsbanken kan digitaliseringen innebära en ökad tillväxt med nästan 2 procentpunkter om året och en minskad fattigdom med knappt 1 punkt per år.

Befolkningsstruktur och mobilt internet

Afrikas demografi har en stor fördel för att påskynda digitaliseringen: när hälften av befolkningen uppskattas bo i städer 2050, jämfört med mindre än en tredjedel idag. Och globalt är 80 procent av den ekonomiska verksamheten koncentrerad till stadsområden. Den stora andel unga som vuxit upp med Internet är också en positiv faktor: i Afrika är 41 procent av befolkningen under 15 år.

Den mycket starka ökningen av antalet internetuppkopplade telefoner förklarar den drastiska ökningen av sociala medier-konton, som gått från 50 till 100 miljoner sedan 2013, medan mer än 200 miljoner personer kom in på den digitala marknaden under samma period, enligt FN:s ekonomiska kommission för Afrika.

Digitaliseringen kan också förbättra invånarnas levnadsförhållanden. Jordbruket, som är en tung sektor och bidrar till 61 procent av sysselsättningen samt 36 procent av kontinentens BNP, väntas gynnas samtidigt som digitaliseringen och artificiell intelligens kan bidra till att bättre hantera klimatförändringarna.

Offentlig-privat samverkan i Casablanca

De fem stadsområden som driver på utvecklingen har alla en strategi som går ut på att offentlig och privat sektor ska samverka. Så är fallet i Casablanca i Marocko. Landets ekonomiska huvudstad uppmuntrar internationella partnerskap som bland annat spelar en stor roll för klustern e-Madina, en företagsgruppering som vill göra staden mer konkurrenskraftig för företag, invånare och besökare genom samverkan mellan det offentliga, det privata och medborgarna med stöd av teknik.

Samtidigt speglar byggandet av Casanearshore stadens vision. Ett område på 53 hektar med cirka 80 techföretag som idag är Afrikas största ”business park”, där projekt kring uppkopplade tjänster såsom e-administration, e-förvaltning, samåkning och digitala tjänster för företagsanställda har utvecklats.

AI för att upptäcka sjukdomar i Accra

Moustapha Cissé, chef för det nya AI-centret i Accra, beskriver forskningsinriktningen.

”Artificiell intelligens kommer att användas för att ta itu med kontinentens problem såsom hälso- och sjukvård samt jordbruk”, säger han.

Enligt Googleingenjören Mohammad Nassar kan jordbrukssektorn i vissa afrikanska länder stå för mellan 70 och 80 procent av BNP.

”Är skörden dålig kan det få mycket svåra konsekvenser”, säger han.

Forskarna vid centret anser dessutom att de med hjälp av AI i förväg kommer att kunna upptäcka vissa sjukdomar som kan hota skörden. Det görs exempelvis genom smartphone-appar för att ta bilder på växter i syfte att upptäcka tidiga varningstecken.

Samma typ av appar kan utvecklas för att diagnosticera sjukdomar även hos människan, såsom bröstcancer. AI har även potential att förbättra kommunikationen mellan afrikaner som talar närmare 2 000 språk, varav 250 bara i Ghana.

Silicon Savanah

Söder om den kenyanska huvudstaden Nairobi finns Konza City, ett digitalt center med flera branschgiganter, där Google, Intel, IBM, Samsung, Nokia och Microsoft redan har sina huvudkontor. Området, som går under namnet ”Silicon Savanah”, är på 2 000 hektar som tidigare bara var savannmark. Det inhyser 250 startup-företag, inkubatorer och universitet och dess framgång beror delvis på den explosionsartade ökningen av mobiltelefoni. Cirka 30 miljoner kenyaner använder uppkopplade smartphones idag.

Myller av startup-företag i Lagos

Ett av de fem stora digitala centren i Afrika finns i Nigerias huvudstad Lagos: Yabacon Valley. Även här tas Google och Facebook varmt emot. Den senare har öppnat en inkubator i ”valleyn”. Startupföretagen växer som på träd i Yaba-kvarteret där allt utbyte sker genom nätverk.

Två framgångsrika plattformar har varit startskottet för digitaliseringen i Lagos: Jumia, ett e-handelsföretag, och Jobberman, en jobbsökarplattform. Tack vare sina framgångar i Nigeria samarbetar nu Jobberman med Microsoft för att utveckla ett ambitiöst regionalt jobbsökarprojekt i Kenya, Ghana, Rwanda, Uganda, Tanzania och Etiopien.

Ny undervattenskabel i Cotonou

Precis som Lagos i Nigeria ligger Cotonou i Benin på Atlantkusten. Det är ett viktigt geografiskt läge med tanke på att undervattenskablarna för det globala internetnätet sträcker sig ända fram till kusten.  Och det är just vid ändpunkten för den nya undervattenskabeln Ace som Benin Smart City har byggts på över 12 hektar.

Det blir Benins första digitala kvarter och ligger i linje med regeringens nya vision om att utnyttja den digitala ekonomin som en källa till utveckling och bekämpande av arbetslöshet. En genomgående förhoppning på den afrikanska kontinenten.

20/02/2020

 

Upptäck mer