Oavsett om man ser den som en ekologisk kliché eller en färdplan för miljöomställningen är den cirkulära ekonomin högaktuell. Idén med denna är enkel. Genom att optimera alla led i produktionskedjan kan man göra den mindre resursintensiv och energikrävande och därmed bevara naturliga ekosystem.

Även om detta låter lovande kräver cirkularitet att man omprövar allt, från produktdesign till affärsmodeller och logistik. Företagen måste vara öppna för lokala partnerskap och tillsammans bygga nya sätt att producera och konsumera. Den digitala tekniken verkar utgöra grundstenen för dessa samarbeten. Denna gör det möjligt att göra omfattande inventeringar av material och deras egenskaper, optimera lager och handel och simulera och mäta effektiviteten i processerna.

14/01/2021

Vill du veta mer:
Leonard

Upptäck mer