Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

År 2050 kommer uppskattningsvis 70 % av världens 10 miljarder människor att bo i tätorter. En sådan kommande tillströmning av människor till städer, får stadsplanerare att börja fundera på vilka behov framtidsstaden kräver.

Arkitektfirman Skidmore, Owings & Merrill i Chicago (USA) har identifierat flera arbetsområden: Intensifieringen av stadskärnorna kommer att möjliggöra en hållbar användning av mark, samtidigt som människor garanteras tillgång till vatten, mat och rekreation. Smarta byggnader, som utformats på ett modulärt sätt, kan användas för bostäder, industriproduktion eller handel. Varje stadsdel bör vara självförsörjande för att begränsa transportresorna och främja samhällsliv och interaktion. De lokala centrumen måste vara motståndskraftiga gentemot stadskärnorna som flyttar in mitt i landet, långt bort från stigande hav.

15/10/2020

Upptäck mer