Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

När det gäller energiomställning har den franska regeringen beslutat att fokusera på ”grönt” väte för att minska koldioxidutsläppen från industri och tung transport.

Frankrikes miljöminister Barbara Pompili och ekonomiministern Bruno Lemaire tog vid starten av läsåret tillfället i akt att avslöja den nationella strategin för utveckling av koldioxidfritt väte i stora drag. 7 miljarder euro kommer att investeras för att utveckla en storskalig och lönsam ”grön” vätgasproduktion i Frankrike, varav 2 miljarder euro kommer att fördelas under 2021–2022 som en del av regeringens återhämtningsplan som har en budget på 100 miljarder euro.

”Att använda väte innebär en strategisk möjlighet att snabba på en storskalig utfasning av fossila bränslen i sektorer där man haft svårt att minska koldioxidutsläppen, särskilt inom industri och transport”, säger Barbara Pompili. För att genomföra detta planerar man att initialt installera elektrolysatorer som ska generera motsvarande 6,5 GW till 2030, vilket motsvarar nästan fyra gånger så stor kapacitet som nästa generations kärnreaktor som ska installeras i Flamanville i franska Normandie. Det andra målet är att få de tunga transportsektorerna, som bland annat avfallstransport, lastbilar, bussar, tåg och fartyg och flygplan att övergå till grönt väte som drivmedel.

15/10/2020

Upptäck mer