Staden Yaoundé i Kamerun drabbas ofta av strömavbrott och belastningsfrånkopplingar mellan kl. 18 och kl. 20, den tidpunkt på dygnet då elförbrukningen är som högst och som även är den tid då den offentliga belysningen tänds. Under strömavbrott används dieseldrivna nödgeneratorer för att förse kommunala byggnader med el, men detta är en dyr och miljöskadlig lösning som staden vill begränsa.

Utöver problemet med den bristande kontinuiteten i elförsörjningen är vissa delar av den offentliga belysningen föråldrade. Den kamerunska staten har därför lanserat ett moderniseringsprogram avseende den offentliga belysningen, där prioritet ges till belysningarna i städerna Yaoundé och Douala. I detta sammanhang vill staden Yaoundé utveckla ett mer ambitiöst projekt som syftar till att säkerställa energiförsörjningen av offentlig infrastruktur (stadshusbyggnaden och offentlig belysning) samtidigt som man får möjlighet att genomföra en energiomställning i staden.

14/09/2020

Upptäck mer