Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Inför kraftigt ökande energikostnader klarar sig de företag och samhällen som valt egenförbrukning av el bättre än andra. Här följer några exempel från Frankrike.

Företag och samhällen befinner sig i frontlinjen av energikrisen. De skenande priserna i gas- och elräkningarna drabbar dem mycket hårt. Fallet med Duralex, som har fått stor publicitet i Frankrike, har blivit en symbol för dessa företag som hamnat i svårigheter på grund av de kraftigt ökade energikostnaderna.

Den franska glastillverkaren, vars energiräkning sköt iväg från 2 miljoner euro 2021 till 13 miljoner under 2022, såg sig tvungen att försätta sina anställda i deltidsarbetslöshet i början av september 2022 och avbryta sin produktion under kommande vinter.

Så tidigt som i juli behövde den franska regeringen öppna en stödkassa för ”gas och el” för energiintensiva företag, en stödkassa som förlängts till slutet av året. Redan den 20 september uppgav man att omkring 300 franska företag riskerade att hamna i svårigheter fram till slutet av 2022 på grund av de skenande energikostnaderna. Lokalsamhällen å sin sida larmar också om sin svåra situation.

Tre fjärdedelar av företagen har ingen specifik plan för hur de kan minska sin energiförbrukning.

Det är viktigare än någonsin, sedan kriget bröt ut i Ukraina, att finna lösningar som möjliggör en bättre energiprestanda. Och det brådskar! Enligt den senaste barometern från Grande Consultation des Entrepreneurs som publicerades i september av OpinionWay för CCI France, La Tribune och LCI, har nästan tre fjärdedelar (74 %) av företagen inte förberett någon specifik plan för att minska sin energiförbrukning. Detta är dock inte fallet med VINCI, som den 22 september 2022 presenterade en energieffektiviseringsplan för sin verksamhet i Frankrike.

En hittills marginell strategi

Andra företag har satsat på egenförbrukning. Att producera sin egen el, är inte det i slutändan den bästa lösningen vad gäller energisjälvständighet? Denna proaktiva strategi är än så länge marginell. Enligt de senaste siffrorna, som presenterades 2020 i en undersökning av Ceren för ADEME och EDF, utgjorde egenförbrukningen av el i industrin 4 % av elkonsumtionen inom sektorn under 2016, sålunda 5 TWh, varav 55 % konsumerades på plats och resten såldes vidare.

De lovande initiativen från de få pionjärer som är inne på denna linje pekar dock på en ljus framtid för egenförbrukning. Biocoop är en av dessa föregångare. Redan under 2015 installerade denna distributör av ekologiska produkter 2 000 m² solpaneler på taket till sin logistikanläggning i Melesse (Ille-et-Vilaine). På den tiden rörde detta sig om den största solcellsanläggningen för egenförbrukning i Frankrike. Installationen producerar omkring 15 % av den totala förbrukningen för de 9 400 m² lagerlokaler som finns på platsen.

Fördelen med denna är desto mer anmärkningsvärd eftersom säsongsvariationerna i takets elproduktion motsvarar variationerna i anläggningens förbrukning. ”På sommaren sammanfaller produktionstoppen med förbrukningstoppen eftersom kylanläggningarna då arbetar med full kapacitet”, meddelar man på Biocoop.

Initiativen blir fler och fler

Idag finns Frankrikes största solcellsanläggning för egenförbrukning i Corrèze. Fruktkooperativet Cooplims solcellsanläggning producerar 25 % av elektriciteten för byggnaderna på vilka 10 000 m² solcellspaneler finns installerade. Detta projekt som kan producera 1 572 MWh motsvarar 300 hushålls förbrukning.

Denna effekt är dock fortfarande mycket blygsam jämfört med de projekt som genomförs utomlands, såsom solcellsanläggningen på omkring 10 GWh för det spanska turistkomplexet PortAventura World i provinsen Tarragona som är under uppbyggnad och som kommer att täcka en yta på 6,4 hektar med över 11 ​​000 solcellsmoduler.

En annan föregångare i Frankrike är företaget Bio Planète. I samband med utbyggnaden av sin produktionsanläggning 2016 installerade detta företag beläget i Bram i Aude, som är den största producenten av ekologiska oljor i Europa, en solcellsanläggning på 80 kW vilket täcker minst 20 % av den årliga elförbrukningen för företagets pressar som arbetar kontinuerligt.

Och 2018 driftsatte Marceau Amalric, ett småföretag i Tarn (sydväst) som specialiserat sig på mekanisk konstruktion, en installation av solpaneler för egenförbrukning. Idag producerar man över 40 % av sitt elbehov, vilket leder till en besparing på 25 % av energin från nätet och lika mycket på sin elräkning.

Några storskaliga projekt

I större skala installerar koncernen Decathlon sedan några år tillbaka solceller på sina egna anläggningar. Tio butiker är nu utrustade med solcellsförsedda parkeringstak på sina parkeringar eller solpaneler på taket, såsom i Vélizy, Passy och Avignon.

Till exempel har man på taket till sin ”Mountain Store”-butik i Passy i ​​Haute-Savoie, vid foten av Mont Blanc, driftsatt två solcellsanläggningar varav en är för egenförbrukning. Med en effekt på 200 kWp för en årsproduktion på 236 MWh gör denna det möjligt för butiken att undvika utsläpp på 21 ton koldioxid per år.

Då den har upplåtits för en period av tjugo år till Helexia, ett dotterbolag till Voltalia som sköter förvaltning och underhåll av anläggningen, krävde denna ingen initial investering från Decathlons sida som därmed förbättrar sina fastighetstillgångar. När avtalet går ut och anläggningen återgår till Decathlon kommer koncernen direkt att kunna driva en anläggning för produktion av grön energi som blir så gott som gratis för butiken. I Frankrike har koncernen satt upp som mål att ha 80 utrustade butiker år 2026.

Det är också på taken som VINCI Energies själv implementerar sin strategi inom energiförbrukning. Som ett led i sin plan för energieffektivisering av byggnadsbeståndet har företaget beslutat att installera solcellsanläggningar på taken till sina byggnader genom en satsning benämnt ELIOVE. ”Ett unikt förfarande på mer än ett sätt”, säger Aymeric Tissandier, chef på VINCI Facilities.

SNCF:s stora ambition

Precis som Decathlon kommer Boiron så småningom att kunna överta den solcellsanläggning som man har för avsikt att inviga våren 2024 för att antingen driva den själv eller teckna ett nytt avtal med en operatör.

Denna världsledare inom homeopatiska produkter har påbörjat byggandet av en anläggning på 2,4 MW med solcellsförsedda parkeringstak på parkeringen vid företagets huvudkontor i Messimy, sydväst om Lyon. Detta projekt för egenförbrukning av förnybar energi, den tredje största anläggningen för egenförbrukning i Frankrike, kommer att producera 13 % av platsens årliga förbrukning.

Till en investering på 2,7 miljoner euro som stöds av producenten av förnybar energi CVE ”säkrar Boiron en källa till förnybar energi samtidigt som man frigör sig från volatiliteten i energipriserna i den rådande situationen med både en klimat-, geopolitisk och ekonomisk kris”, uppgav Pierre de Froidefond, medordförande för CVE, den 5 augusti 2022 i Les Echos.

Men det mest omfattande projektet tillhör utan tvekan SNCF-koncernen. Som ett led i sin strategi för energieffektivisering och parallellt med sin digitala omvandling har järnvägsbolaget, som med cirka 9 miljarder kilowattimmar per år är den största industriella elkonsumenten i Frankrike, beslutat att undersöka möjligheterna att själv producera energi.

SNCF har en stor fördel, nämligen att man förfogar över stora mark- och takytor.

Via sin enhet SNCF Immobilier har gruppen föresatt sig att identifiera och karakterisera områden med en minsta yta på 2 hektar som är kvalificerade för anläggandet av solenergiprojekt för egenförbrukning. Enbart taken på befintliga huvudbyggnader utgör en potential på 16 hektar. Gares & Connexions, ett dotterbolag till SNCF Réseau som sköter förvaltningen av passagerarstationer, har satt upp som mål att installera 1,1 miljoner kvadratmeter med solpaneler fram till 2030.

 


Det största projektet för kollektiv egenförbrukning i Frankrike

Den första solcellsanläggningen i SerenyCalas-projektet invigdes den 10 november 2021 och levererar grön och lokal energi till den största energigemenskapen med kollektiv egenförbrukning i Frankrike. Anläggningen som installerats på taken till skolan Petit Lacs byggnader i kommunen Cabriès-Calas (Bouches-du-Rhône) producerar 282 MWh el per år vilket både täcker skolans hela energibehov och blir över till invånarna i området.

Inom ett område på 2 km kommer över hundra hushåll och anslutningspunkter kunna dra nytta av denna energigemenskap som leds av företaget SerenySun Energies. Denna modell för kollektiv egenförbrukning gör det möjligt för människor som hyr sin bostad eller som inte har möjlighet att investera i solceller att dra nytta av lokal grön energi.

Projektet som helhet kommer att omfatta fyra solcellsanläggningar som installeras på två skolor, en privat multifunktionshall och en kommunal idrottsanläggning till en total yta på 4 000 m² solcellspaneler och nära 1 000 MWh producerad solenergi per år, vilket medför minskade koldioxidutsläpp med 222 ton.

 

12/01/2023