Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Öar är områden som inte är sammankopplade. En av lösningarna är användningen av batterier. Ett exempel på Korsika med ett VINCI Energies-projekt.

Korsika, Ouessant, Martinique, Guadeloupe, Réunion… de flesta av de franska öarna är inte anslutna till det fasta och kontinentala elnätet (eller bara i begränsad utsträckning på Korsika). Dessa icke sammankopplade områden kräver användning av anpassade tekniska lösningar.

För att öka andelen förnybar energi på dessa öar utan att äventyra stabiliteten i deras elnät, är införandet av lagringslösningar, såsom batterier eller vätekedjor, mer nödvändigt här än någon annanstans.

”Studier har visat, att om andelen förnybar energi överskrider 30 % blir lagring oumbärlig för att säkerställa flexibiliteten i dessa små nät”, konstaterar Thibault Fauquant, vd på Omexom Conversion & Storage. Detta VINCI Energies-företag erbjuder nyckelfärdiga anläggningar som, genom att ta med väderprognoser, gör det möjligt att förutse produktionen och hantera den nödvändiga lagringen.

”Tack vare dessa tillämpningar för integration av förnybar energi utjämnar vi under dagen och ser till att batterierna är fulla på kvällen”, preciserar Thibault Fauquant.

Stabilisering av det korsikanska nätet

På öarna kan Omexom använda dessa tillämpningar för andra ändamål, särskilt för att säkerställa en lämplig fördelning mellan olika möjligheter till kraftproduktion. ”På Korsika, till exempel, kan Électricité de France, EDF, ett franskt elenergiföretag, lagra energi i batterier till en mycket låg kostnad i händelse av överproduktion av solenergi. Det gör det möjligt att undvika start av dieselaggregat när produktionen minskar vid dagens slut, vilket skulle leda till ett mycket högt pris per kilowattimme”, förklarar företagets vd.

”Vid mer än 30 % förnybar energi blir lagring oumbärlig för att säkerställa nätens flexibilitet i områden som inte är sammankopplade.”

Omexom Conversion & Storage, som bemästrar hela kedjan för denna typ av drift (anläggningsteknik, energiteknik, tillhandahållande av batterier och omvandling samt leveransstationer för högspänning, certifiering av anläggningen), bidrar därmed till att stabilisera det korsikanska elnätet och jämna ut dess stora elproduktion från solceller.

”Vi har förmågan att simulera elnätet på ön och iaktta det framtida solcellskraftverkets uppförande på det här nätet, som är ömtåligare än det i städerna”, framhåller Thibault Fauquant, vars företag arbetar med utvecklaren, operatören och producenten av solenergi Corsica Sole på uppdrag av Électricité de France Systèmes Energétiques Insulaires, (EDF SEI), EDF:s energisystem för öar.

”EDF SEI ansvarar för områden på öar och kan beställa från vår anläggning genom en enkel begäran. Vår central reagerar på några sekunder och skickar den begärda effekten”, preciserar vd:n för Omexom Conversion & Storage.

 

13/10/2022