Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Inom EU är elproduktionen, tillsammans med transportsektorn, den bransch som släpper ut mest koldioxid(1). Den cirkulära ekonomin är en nyckel till att minska industrins koldioxidavtryck, och Omexom i Finland är en av pionjärerna som har börjat utveckla nya modeller.

På sin affärsenhet i Hikiä, Finland, med ett dussintal anställda, och som ingår i VINCI Energies, har man specialiserat sig på energiomställningen. Här har man sedan 60-talet arbetat med att utveckla processer för återvinning av olja från transformatorer som är viktiga komponenter i våra elnät.

Transformatoroljans främsta funktion är att isolera och kyla ned transformatorn. Men precis som andra ämnen försämras transformatoroljan med tiden. Den ackumulerar föroreningar, fukt och oxider som påverkar dess prestanda.

Spillolja från transformatorer behandlas normalt sett antingen genom kemisk avgiftning eller genom förbränning, tekniker som båda har en negativ miljöpåverkan.

”Utöver den minskade miljöpåverkan har vår process påtagliga fördelar för våra kunder”.

”Vår teknik innebär att fukt och föroreningar avlägsnas från spilloljan genom mekaniska processer som filtrering och vakuumtekniker. En 110 kV/25 MVA-transformator innehåller 15–20 m3 olja och en 400 kV/400 MVA-transformator innehåller cirka 100 m3 olja”, förklarar Otso Takala, Project Manager Transformation vid Omexom Finland. ”Vi använder också cirka 15 000 till 30 000 liter återvunnen olja om året i samband med underhåll av lindningskopplare (OLTC) på transformatorer och för påfyllning av olja vid behov.”

Konstnadsbesparingar

Omexom Finland har också tagit saker ett steg längre genom att tillämpa samma synsätt på återvinning av hela transformatorn. En transformator innehåller många komponenter som förblir intakta när den tas ur drift och olika potentiellt återanvändbara material inklusive porslin, stål, aluminium och koppar. Återanvändning av dessa material minskar både behovet av att utvinna nya metaller och förlänger livslängden på apparater.

“Förutom den minskade miljöpåverkan erbjuder vår process verkliga fördelar för våra kunder”, säger Otso Takala. ”Det betyder att vi har delar på lager som vanligtvis har ganska långa ledtider, medan kunderna ofta behöver dem på mindre än 24 timmar. Att ha små begagnade delar tillgängliga undviker dessutom att behöva byta ut större enheter och kan därför medge betydande kostnadsbesparingar”.

Tack vare denna tjänst som kan förlänga livslängden på en transformator har Omexom Finland gjort det möjligt för vissa kunder att skjuta upp investeringar i ersättningsenheter med 20 år, baserat på en initial livslängd på cirka 30 år. I en tid då problem med material- och komponentförsörjningen fortfarande är kritiska ser framtiden definitivt ljus ut för detta initiativ från Omexom Finland.

*EEA / Eurostats 2021

 

16/11/2023