Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Omexom ersatte dieselgeneratorerna på Norges största rockfestival, Tons of Rock, genom att utnyttja det lokala elnätet. Mer smidighet och mindre koldioxidavtryck. Utan att minska musikglädjen.

Tons of Rock (ToR) är Norges största evenemang för rock- och heavy metal-älskare. Festivalen välkomnar 80 000 besökare under tre dagar i den allmänna parken i huvudstaden Oslo (med 711 000 invånare). Med tre dagars musik och allt som hör till ett så stort offentligt evenemang förbrukar ToR en hel del elektrisk energi.

Den energi som finns tillgänglig i detta stora grönområde i sydöstra delen av staden är dock begränsad.

Tidigare år har Omexom Norge använt flyttbara generatorer för att driva scenerna och campingområdena. Men för festivalen 2023, som ägde rum 22–24 juni, låg fokus på innovation och att skydda miljön. “Vi föreslog en ny lösning för att ersätta dieselgeneratorerna med ett privat högspänningsnät med anslutning till det lokala elnätet. Detta system krävde installation av en mätare, flera hundra meter högspänningskablar och fyra mobila transformatorstationer”, förklarar Ove Lende, enhetschef på Omexom Norway Critical Power.

Återanvändbar tillfällig utrustning

Totalt kunde ToR 2023 använda 1,5 MW från högspänningsnätet, plus ytterligare 1,25 MW från två nätspänningsanslutningar. De enda fasta komponenter som krävdes för att implementera denna lösning var en högspänningsmätare och omkopplingspunkt. “Resten installeras och av installeras varje år, det vill säga de fyra transformatorstationerna, tusentals meter högspänningskablar, stödpelare och betongfundament”, förtydligar Ove Lende.

”Denna lösning kan anpassas till andra evenemang, så länge det finns elektricitet tillgänglig i närheten via det lokala allmänna elnätet.”

Han menar att ”Den största utmaningen var att övertyga kunden och de lokala myndigheterna att anta en ny lösning när det tidigare systemet fungerade perfekt. Men miljöaspekten på en plats med så mycket historiskt intresse fungerade till vår fördel. Oslo stad såg snabbt fördelarna med vårt förslag och kunden spelade en avgörande roll i att driva igenom denna förändring.

Mindre CO2 och lägre elräkning

Omexoms lösning har medfört verkliga fördelar för festivalens arrangörer. ”Förutom att minska koldioxidutsläppen genom att ersätta dieseln med el från det lokala elnätet, minskade vår nya lösning evenemangets driftskostnader. Detta gjorde det möjligt för arrangörerna att expandera och lägga till ytterligare en festivaldag”, förklarar Benjamin Arthur Johnson, projektledare på Omexom Norway Critical Power. Med energin inräknad var den övergripande effekten på kundens kostnader neutral, även med den extra festivaldagen.”.

Även för Omexom Norge har initiativet helt klart gett resultat. Affärsenheten säkrade ett treårigt kontrakt för att förse festivalen med elektricitet, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. ”Vi ser även att vår marknadsandel ökar i takt med att nya kunder kommer till oss och söker efter innovativa lösningar”, understryker Benjamin Arthur Johnson, och tillägger att ”den här lösningen som tillämpas för just denna kund och denna anläggning kan anpassas till andra evenemang, så länge det finns elektricitet tillgänglig i anslutning till platsen.

16/02/2024